Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да запознае учениците, училищната колегия,
библиотечните специалисти и жителите на гр. Асеновград с измеренията на
устойчивото развитие и проблемите на околната среда, да създаде у тях екологична
култура, чувство за активна и отговорна гражданска позиция.

Градска библиотека „Паисий Хилендарски” - гр. Асеновград
Партньори: Основно училище „Ангел Кънчев”, Училищно настоятелство „Ангел Кънчев”, Национален алианс за работа с доброволци


Целева група на проекта са ученици, родители, педагози, библиотечни специалисти и
представителите на местната общност.
Практика
Осъществени дейности:
• Обучения - 183 ученици са преминали надграждащо обучение по екология;
• Доброволчество - създаден е доброволчески клуб „Станимашки еко-
к@лейдоскоп” с 38 доброволци; доброволците са преминали обучение в
доброволчество, работа в екип и реализиране на кампании; 35 доброволци са
преминали обучение по информационна грамотност;
• Създадена е фейсбук-страница на проекта; подготвени са материали
/практически занимания, свързани с обработване и предоставяне на
информация/;
• Организирани и проведени 3 еко-походи, в които са участвали над 200 човека;
• Създадена е карта на природното наследство на Асеновград;
• Отбелязван е 22 април – Световен ден на Земята чрез еко-панаир и
информационна кампания, в който се включват над 100 човека – две училища и
две детски градини, както и една частна школа;
• Създаден видеоклип, проведена една информационна кампания;
• Проведена е застъпническа кампания за включване в културния календар на
Община Асеновград на „Ден на река Чая”.
Резултати
Проектът постави основите на едно дълготрайно сътрудничество между партньорите и
разви потенциала им. Създаде и нови партньорства. Даде възможност за опознаването
и изучаване на природното наследство, неговата история и важност, спомогна за
докосване до природата и възприемането ѝ с всички сетива, доведе до промяна в
ценностната ориентация и в социалната позиция към темите за природата, екологията
и устойчивото развитие.

Проектът утвърди мястото на библиотеката като важен фактор в обществения живот
на града, поставящ на дневен ред на фокус за обсъждане и решаване на значими
обществени проблеми като привлече обществени структури и местната общност.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]