Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката се реализира в периода: от 11.2017 г. – понастоящем

Прилагането на целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране е необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени малките региони. Образованието и неформалното обучението са част от решението как повече хора да намерят достойна работа и да се отговори по-добре на нуждите на икономиката от подходящи умения и компетентности.

 

Практика

Разработена е съвместна „Програма за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците. – Дойдох. Видях. Избрах!” заедно с Регионалното управление на образованието – Габрово. Програмата се реализира през 2017 г. в две от общините от област Габрово – Габрово и Севлиево.

Основната идея е учениците не само да наблюдават работния процес, но и да бъдат включени в онова, което виждат.

Целевата група в пилотното издание на инициативата „Дойдох. Видях. Избрах!” е 9 – 10 клас.

Първоначално е изготвен списък със сферите, в които има дефицит на кадри; поканени са за партньори фирми, организации и институции, които в продължение на една седмица приемат всеки ден група от по 10 ученици от различните средни училища в региона и им показват на практика работния процес.

Резултат от това първо издание, освен натрупаните впечатления:

-          споразумение за сътрудничество между многопрофилната болница и математическата гимназия,

-          лятна практика на ученици по тяхно желание във фирми, които те са посетили в рамките на програмата.

Изданието на Програмата през 2018 г. обхваща ученици от 6 и 7 клас, и 10 и 11 клас от всичките общини от област Габрово.

Срокът за изпълнение е в рамките на учебната година.

Професионалните сфери, които са избрани за провеждане на Седмицата на кариерното ориентиране, са здравеопазване; ред и сигурност; електротехника и машиностроене; ресторантьорство и хотелиерство; хуманитарна.

Институциите и фирмите, които се включват в Седмицата за кариерно ориентиране са: ОД МВР – Габрово, РДПБЗН – Габрово, Държавен архив – Габрово, РД „Социално подпомагане” – Габрово, МБАЛ „Д–р Тота Венкова” АД – Габрово, Национален музей на образованието, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”; „Техномат – Меркурий” ЕООД, „СТС Принт” АД – Габрово, „СТС Холдинг Груп” ООД, „Импулс” АД, АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД, „Фулмакс 21” АД и хотел „МАК” – Габрово.

Всички партньори в тази Програма се надяват да „посеят” интерес към онези професии, които са необходими за развитието на региона.

Резултати

Програмата е представена на министъра на образованието, областни управители от страната и всички началници на Регионални управления по образованието.

От 2019 г. част от нея ще бъде включена в проект на МОН за различни дейности по интереси на учениците.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]