Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Над Поморийското езеро преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica. Това обуславя голямото разнообразие от птици – общо 269 вида (гнездящи, зимуващи, мигриращи), като само гнездящите в района на езерото видове са 57 вида.

За да съхранят това богатство и да осигурят наблюдение на птиците в реално време членовете на СНЦ „Зелени Балкани – клон Поморие“ решават да помогнат на Посетителския и природозащитен център на Поморийското езеро. Вдъхновени от птиците те въвеждат видеонаблюдение на езерото по проект, финансиран от социално отговорната инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Практика

Благодарение на видеонаблюдението на езерото посетителите на Посетителския и природозащитен център на Поморийското езеро вече могат да наблюдават птиците не чрез тръби и бинокли, а чрез видео камери, предаващи живота в езерото в реално време.

По сградата на центъра са монтирани камери за наблюдение на територията, а специална увеличителна камера с висока резолюция осигурява допълнителна защита на езерото. Цялостната система отговаря на изискванията за външен монтаж, като има възможност за отдалечен рестарт и интернет проследяване. Снабдена е със записващо устройство с възможност за отдалечен достъп и интернет управление и локална мрежа за съхранение.

Резултати

Преките ползватели само за първите месеци от въвеждане на системата са общо 114, а непреките са повече от 1000. В периода 1 март - 30 юни броят на посетителите в природозащитния център бе увеличен 60% (1252 през 2018 г. срещу 772 през 2017 г.), което надмина очакванията.

Благодарение на новата придобивка е регистриран значителен спад на нарушенията на забраната за практикуване на водни спортове в Защитена зона „Поморийско езеро“ След въвеждане на видеонаблюдението има едва три случая на кайт-сърфинг в езерото, като незабавно са подадени сигнали на Зеления телефон и по елeктронна поща до РИОСВ Бургас, придружени със снимки от камерата показващи дата и час на нарушението. За сравнение през миналата година нарушенията са били над десет, а намаляването им над два пъти е доказателство за ефективността на въведеното видео наблюдение.

Практиката е описана от Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]