Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.

 

Практика

Право на кандидатстване имат:

-        Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);

-        Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

Приоритетни области за финансиране са:

-        Подобряване на условията на социалното и културно развитие на младите хора в община Харманли;

-        Доброволен труд от младите хора в община Харманли за подобряване и опазване на градската среда.

Размерът на финансирането на един проект и по двете направления е от 500 до 2000 лева.

Поканите, както и пълният комплект документи се публикува на официалния сайт на община Харманли www.harmanli.bg в меню „Проекти“.

Дейностите по проектите са насочени към младите хора с цел насърчаване на гражданската и социалната ангажираност, за усъвършенстване на умения за планиране на дейности и управление на ресурси, както и за повишаване на чувството им за отговорност.

 

Резултати

През 2017 г., например, са били финансово подкрепени неформалните групи “Харманлийски славеи” (подпомагане на концертна дейност), 11 А клас от СУ “Неофит Рилски” (подкрепа за изграждане на зона за спорт в двора на училището), сдружение “Юнити” (подкрепа за насърчаване на творческото мислене на младежите чрез фотоконкурс) както и “Калинка” (помощ за изграждане на екокът в двора на детска градина “Ален мак”). Финансова подкрепа са получили също Сдружение “Бизнесът за Харманли” за ангажираност в общи образователни инициативи, тематични рисунки по оградата на ОУ “Иван Вазов” и сдружение “Нашенче” – с. Доситеево за изграждане на сцена на открито за културни прояви.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]