Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
От 01.02.2016 г. Община Златоград въвежда система „От врата на врата” за разделно събиране на отпадъците, с цел намаляване на тяхното количество, което се депонира на Регионалното депо в гр. Мадан.
Практика
Основната идея на местната власт е да се избегне увеличаване размера на годишната такса за битови отпадъци. От особена важност е всеки жител на град Златоград да осъзнае задължението си да събира РАЗДЕЛНО отпадъците си, като поставя в:
>> ЖЪЛТИЯ ЧУВАЛ – пластмасови и метални отпадъци от опаковки – пластмасови бутилки от вода, олио, безалкохолни, кофички от кисело мляко, пластмасови туби или шишета от козметика и санитарно-почистващи препарати, пластмасови чашки и чинийки, почистени от храна, палети и каси, метални кенчета от напитки и почистени консервни кутии;
>> СИНИЯ ЧУВАЛ – хартиени и картонени отпадъци – вестници, списания, картонени опаковки от сокове, мляко, бонбони, бисквити и др., хартиени торбички и чували;
>> ЗЕЛЕНИЯ ЧУВАЛ – само стъклени опаковки – почистени бутилки и буркани от всякакъв вид и цвят, стъклени шишенца от козметиката.

За целта общински служители обхождат всяко домакинство, като предоставят специализирани чували за разделно събиране, както и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му, а също така и брошури, посветени на домашното компостиране. Обхождането се извършва поетапно по райони. В случай, че в домакинство не е намерен представител, се предоставя възможност чувалите и информационните материали да се получат в сградата на Общинска администрация Златоград или чрез заявка по телефон.

Събирането на пълните чувалите се извършва по график, съобразен с регулярното обслужване на системата за разделно събиране на територията на града. За графика на обслужване жителите се осведомяват чрез интернет страницата на общината и на място, при раздаване на материалите.

При всяко събиране се води статистика на домакинствата, предали или не разделно събрани отпадъци. Обобщената информация в края на годината е определяща за размера на такса битови отпадъци за следващата календарна година, като за домакинствата, неучаствали в системата за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата е по-висок.
Резултати
Резултатите от информационната кампания се отразяват пряко на изпълнението на нововъведената местна политика и се оценяват от всички - граждани и общинска администрация – като много обнадеждаващи. Постигнато е намаляване на количеството на депонирания отпадък и същевременно се извличат ползи, като част от сметта се предава за рециклиране.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]