Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи е създаден в партньорство между Община Пещера и Платформа АГОРА с решение на общинския съвет, с приет правилник за управление и целево финансиране от общинския бюджет. Той цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие.
Практика
На 30.11.2018 г. община Пещера открива процедура за прием на проектни предложения в първата сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за предоставяне на финансова подкрепа за 2018 г. в две приоритетни области:

- Първа приоритетна област “Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността”, и

- Втора приоритетна област “Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата”.

Допустими кандидати са такива, които осъществяват дейността си на територията на Община Пещера и са неправителствени организации в обществена полза, читалища, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образователни институции.

Минималният размер за финансиране на едно проектно предложение е 1 000 лв., а максималният – 3 000 лв.

Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018 г.

В началото на януари 2019 г. са подписани договорите за финансиране на одобрените шест инициативи, разпределени в двата приоритета, както следва:

- приоритет I: ДГ “Иглика”, гр. Пещера, с проект “Спорт и здраве в детската градина”; СНЦ “Спортен клуб Вамос Пещера” за дооборудване на клуба по тенис и промотиране в училищата в общината на възможностите за спорт, и ДГ “Слънчо”, гр. Пещера, с проект “Детската градина – територия на здравето";

- приоритет II: НЧ “Развитие – 1873”, гр. Пещера, с проект “Духовни пари”; НЧ “Сергей Румянцев – 1909”, с. Капитан Димитриево, с проект за отбелязване на 110-та годишнина на читалището и 10-та годишнината на дамска фолклорна група “Капитанка”, и НЧ “Зора - 1903”, с. Радилово, за фестивал “Среди Зима на мегдана” за представяне на местни традиции, рецепти и обичаи.

Общият бюджет на фонда за първата сесия е 18 000 лв., като 10 000 лв. са осигурени от Община Пещера, а 8 000 лв. – от АГОРА.

Резултати
Размерът на фонда се определя всяка година, като Общинският съвет взима решение за средствата, които ще се предоставят от общинския бюджет.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]