Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проект за предотвратяване унищожаването на редки видове и техните местообитания по време на мерките за енергийна ефективност и саниране на сградите.

Целта на проекта на Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ е решаването на един от най-актуалните и сериозни проблеми, свързан с унищожаването на защитени видове в национален мащаб, а именно – унищожаването на индивиди и техните местообитания по време на прилагане на мерките за енергийна ефективност и санирането на сградите.

Практика

Проектът включва масирана информационна кампания, включване на институциите, монтиране на сгради на първите в страната къщички за прилепи/бързолети, работни срещи, представяне на презентации пред деца и ученици, създаване и разпространение на дипляни и плакати, разработване на методология за обследване на сградите за защитени видове и указания за опазване на защитените видове в сгради и др.

Резултати

Проектът има важен мултипликационен ефект. Той включва пилотни за страната дейности, като монтиране на първите къщички за бързолети/прилепи на сгради, както и първата по рода си база данни за събиране на информация за тези видове, с участието на гражданството. Така създадената база данни може да бъде ползвана за всички градове в страната, като ще представлява на практика национална база данни, резултатите от която ще могат да се ползват за докладване пред международни споразумения за опазване на прилепите/птиците, пред научни конференции, при работа с институциите по проблема.

Пилотното монтиране на къщички за прилепи/бързолети има важен демонстрационен ефект и дава пример и на други градове за реализирането на аналогична дейност, което ще доведе до мултиплициране на резултатите. Разработената методика и насоки, ще бъдат ползвани на национално ниво.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 26 октомври 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]