Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Настоящия проект бе продължение на реализирания в периода 2014 – 2016 година проект „Училището - зона за филантропия“, в който се включиха 22 училища от цялата страна.

През ноември 2017 стартира проектът „Младите в действие”, изпълняван от Фондация Национален алианс за работа с доброволци, финансиран  по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Проектът бe насочен към учащи на територията на град Пловдив младежи на възраст 14 – 19 години. 75 ученици от 3 училища участваха пряко в процеса на идентифициране на важни за тях самите проблеми в общността и разработ планове за тяхното разрешаване.

Практика

В проекта бяха включени 3 гимназии на територията на град Пловдив.  Училищата бяха подбрани с различен профил – общообразователни, професионални, с различен социален и етнически профил на учениците в тях. Основният критерий при избора им бе желанието за превръщане на учениците в активни граждани, мотивираните млади хора да приемат предизвикателството да бъдат лидери, да решават проблеми, засягащи други хора, полагайки доброволен труд.

Проектът реализира 3 двудневни обучения с участието на 85 младежи и педагози. След усвояването на умения за идентифициране на нужди на различни общности, планиране и реализиране на доброволческа кампания, младите хора избраха 3 значими каузи (подкрепа на деца в риск, възрастни хора, екология), които подкрепяха в продължение на 9 месеца.
Те реализират над 30 дейности, в които бяха въвлечени над 500 младежи – техни съученици, съмишленици и широка общественост.

Резултати

Успешното реализиране на дейности за решаване на идентифицираните проблеи спомогна на младежите да добият по-високи самооценка и увереност.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 януари 2020
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]