Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В 19-вековната си история Тутракан винаги е принадлежал на Голямата стара река. В него е и единственото в страната обособило се по поречието на реката рибарско селище. И до днес Рибарската махала" е съхранила автентичния си възрожденски дух и самобитност. До всичко това може да се докосне и всеки, посетил единствената у нас и по цялото поречие на Дунав експозиция на етнографския музей Дунавският риболов и лодкостроене . Тези дадености не са били популяризирани на туристическия пазар и Тутракан не се е наложил като туристическо селище, макар да има потенциал за това. Членовете на Общинско сдружение за туризъм - Тутракан се обединяват около необходимостта от туристически информационен център, който да води информационна и рекламна политика в областта на туризма в цялата община.
Практика

Проектът Създаване на туристически информационен център , реализиран с финансовата подкрепа на ААМР чрез ФРМС, стартира на 01.07.2000 г. Офисът на ТИЦ е оборудван с модерна офис техника. На 24.08.2000 г. е организиран Празник на реката, съчетан с пристигането на участниците в Международната дунавска регата - ТИД. (Амбицията на общината е да се възстанови старата традиция за провеждане на този празник.)

Създадена е и се поддържа база данни за материалната база, легловия фонд, видовете заведения, транспортните връзки. Поддържа се и информационна банка за природните, културни и исторически забележителности, паметниците на културата. Маркирана е пешеходна туристическа пътека по брега на р. Дунав: Тутракан - с. Пожарево - о. Малък Косуй. По маршрута се преминава за 5 часа, има подходящи места за лагеруване, могат да се видят редки представители на флората и фауната, характерни за влажните зони. Остров Пожарево е защитена територия със световно значение като гнездовище на глобално застрашения малък корморан. Оборудвано е малко ваканционно селище, на разположение на туристите се предоставя пълна екипировка за палатково лагеруване, спортни игри и др.

Подготвени са и отпечатани рекламни материали:
Пътеводител на Тутракан (на български и английски език), дипляни за културно-историческите и архитектурни забележителности, картички, брошури за екопътеката, за р. Дунав и възможностите за риболов и лагеруване, за услугите, предлагани от ТИЦ, за характерни и редки видове, обитаващи района на Тутракан.

С рекламните материали за Тутракан и оригинални експонати (уреди и пособия за риболов по р. Дунав), предоставени от Етнографски музей Дунавският риболов и лодкостроене , ТИЦ участва в Туристическа борса Ваканция 2001 , която се проведе от 14 до 16.02.2001 г. в НДК, София. Планирано е провеждане на семинари, свързани с използване на природните, архитектурни, исторически и културни дадености на Тутраканския район и възможностите за развитие на алтернативен туризъм.
Резултати

Гостите на общината и живеещите там могат да получат актуална информация къде и при какви условия могат да почиват;
- Създадени са преки контакти с представители на Българската асоциация за алтернативен туризъм и с туристически бюра и агенции в цялата страна;
- Общинско сдружение за туризъм и ТИЦ са включени в туристическия каталог Ваканция 2001 ;
- Благодарение на участието в Туристическа борса Ваканция 2001 туристическият продукт на Община Тутракан ще бъде включен в специализирани издания за туризма в България и чужбина;
- Създава се активно партньорство между ТИЦ и местната власт, културните институции и НПО в общината.
Иноватор: Камелия Златанова
Дата на публикация: 05 май 2001
Номинации: 6
Камелия Златанова
Зам.-кмет на Община Тутракан<br>Председател на УС на Общинско сдружение за туризъм Тутракан
Тутракан - 7600
ул. Трансмариска 31
Tel:(0857) 24 32
Fax:(0857) 51 10

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]