Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Публичното обсъждане на бюджета е инициирано за първи път от Община град Добрич през 1998 г. Слабият интерес на гражданите, който се наблюдава в самото начало, не демотивира общинските финансови експерти, а ги стимулира за търсене на нови форми за активизиране на гражданското участие.

През следващите години, благодарение на ефективното сътрудничество между НСО и местна власт, се наблюдава повишено участие на гражданите, но все още ниска активност при обсъжданията. Това налага преосмисляне и преразглеждане на общественото представяне на бюджета, съобразено с изискванията и очакванията на гражданите. Натрупаните уроци и добри практики бяха в основата на проекта на Дружество за разпространение на знания, което в партньорство с Община град Добрич реализира Публично обсъждане на бюджет 2003 г. с финансовата помощ на ФРМС.
Практика

За пета поредна година, благодарение на ефективното сътрудничество между Община Добрич и реално работещите неправителствени и младежки организации, се провежда публично обсъждане на проекто-бюджет' 2003.

Екип от бюджетни експерти разработва презентация с атрактивно представяне на цифрите в бюджета, а медийни специалисти подготвят филм със заглавие "Бюджетът на гражданите на Добрич". Медийният продукт е представен по време на дискусиите и в местните кабелни телевизии. Филмът на разбираем език отбелязва как и по какъв начин се изразходват парите на данъкоплатците, какви са съществуващите проблеми, свързани с лимитирания бюджет, както и основните дейности и основните целеви разходи на общината за 2003 г. Демонстрират се както положителните страни при изразходване на бюджетните средства, така и ограниченията, които водят до забавяне или невъзможност за решение по значими проблеми.

Атрактивната и разбираема презентация и филмът стимулират повишена гражданска активност. Ангажираността на гражданите по бюджета на общината стимулира общинските специалисти да продължат работата по публично обсъждане и контрол на бюджета.

През 2003 г. общественото обсъждане преминава през следните етапи на представяне и обсъждане:
Пред младежки организации:
Освен традиционното представяне пред сдружението "Младежки градски съвет", с което Общината партнира успешно вече няколко години, в обсъждането участват младежи от Техникума по икономика, СОУ "Петко Рачев Славейков", студенти от МК"Албена". Техни представители се включиха в заседанията на Постоянните Комисии към ОбС.
Пред неправителствени организации:
На среща с представители на действащи неправителствени организации, клубове и сдружения - Клуб Социално развитие , Сдружение Гражданска активност , Сдружение на инвалидите , Интелектуално общество МЕНСА, Фондация Дарованията на Добрич , гражданите се запознават детайлно с приоритетите при формиране на общинския бюджет и с проблемите, свързани с ограниченията, налагани от Министерство на финансите.
В електронните медии:
В ТВ ефира и в местните радия са излъчват разяснителни рубрики със специалисти от Общината и Дружество за разпространение на знания за широко популяризиране на приоритетите при формиране на общинския бюджет.

Поставени са въпроси и са направени редица предложения, сред които:
Засилен контрол върху стопанисването и отдаването под наем на общинската собственост;
Контрол на фирмите за почистването на града;
По-голяма информираност за развитие на икономиката - подготвяне и представяне на икономическия профил на град Добрич;
Газификация - проблеми и перспективи;
Рехабилитация на уличната мрежа (създаване на комисия за определяне на приоритетните улици с участие на общински съветници);
Езерото в Градски парк - възможности за възстановяване;
Нов подход при разпределение на горива по детски заведения;
Решаване на проблема с бездомните кучета;
Контрол на разходите за строително - монтажни дейности относно количество и качество на вложените материали;
Реформата в здравеопазването и неуредени въпроси относно изплащането на транспортните разходи на хората с увреждания; и др.
Резултати

Предложенията на гражданите и техните организации са разгледани на заседание на Общински съвет град Добрич , а тези, отнасящи се до промяна на нормативната уредба, са представени пред НСОРБ.

Ето и някои конкретни стъпки, които произтичат от публичното обсъждане:
Създадена е комисия от експерти и общински съветници, която предлага на заседание на Общински съвет поименен списък от приоритетни улици при рехабилитация на уличната мрежа;
По предложение на гражданите сред приоритетните задачи на кметския екип за 2003 г. са ремонт и реконструкция на уличното осветление, рехабилитация на уличната мрежа, усъвършенстване и прилагане на различни форми на превантивен и текущ контрол върху финансовата дейност;
Всеки понеделник на редовната кметска оперативка, финансовият зам. кмет представя информация относно усъвършенстване и прилагане на различни форми на превантивен и финансов контрол върху финансовата дейност на бюджетните звена за законосъобразното рационално разходване на бюджетни средства;
По предложение на ученици от Техникума по Икономика ще се създаде комисия към Общинския съвет, която ще включва ученици на възраст от 16 до 18 г.;
В процес е подготвянето на представяне на икономическия профил на общината.
Иноватор: Лъчезар Росенов
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 10
Лъчезар Росенов
Кмет
Добрич - 9300
ул. България 12
Tel:(058) 601 203
Fax:(058) 600 166
http://www.dobrich.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]