Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

АЕМО Стария Добрич е създаден през 1979 година с цел да съхрани, осмисли и покаже архитектурата, бита и стопанското минало на града от края на 19 и началото на 20 век. Той е изграден в центъра на града, на мястото на някогашната Одун чаршия. Във възстановената стара градска чаршия потомствени майстори продължават една многовековна традиция по стари ръчни технологии и с оригинални инструменти.

За обектите от АЕМО Стария Добрич в Община град Добрич постъпиха предложения за приватизация по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП. Общинският съвет град Добрич отказа откриване на процедура за приватизация. Отказът бе обжалван пред Добрички окръжен съд /ДОС/. ДОС отхвърли жалбите, подадени от наемателите, като неоснователни. Решението на ДОС бе обжалвано пред Върховния административен съд на Република България /ВАС/. ВАС с р ешения от 2002 г. остави в сила решенията на Добрички окръжен съд. Решението е окончателно. 

При евентуалната приватизация трудно биха се задължили собствениците да запазят облика и занаятите на обектите.

След множество разговори между наематели и кметския екип в Община град Добрич, както и след обществен дебат в медиите, постъпи предложение от директора на Исторически музеи за предоставяне на концесия на обектите от АЕМО Стария Добрич .

С оглед възможността за запазване на предназначението на обектите в музея О бщината премина към н ай-удачната , законово уредена форма отдаването на обектите публична общинска собственост на концесия.

Практика

ОбС със свое решение прие условията за предоставяне на концесия, както и задълженията на концесионерите по договор, като част от тях са следните :

- Да се запази предмета на дейност на съответния обект за целия срок на концесията. Обектът да се използва само по предназначение според експонираният в нея занаят. -Да не променя архитектурно-етнографския облик (външен и вътрешен) и експозиционния интериор на обекта за целия период на концесията.

- Да се произвежда в обектите само изделия от традиционния регистър на занаята с традиционни инструменти и като спазва народната /ръчна/ технология.

- Да се демонстрира пред музейната публика традиционния занаят и технология на работа, практикувана в добруджанския регион в края на XIX и началото на XX век, като дава на музейните посетители интересуващата ги информация, относно произведените изделия и начина на производство.

- Да се осигурява приемственост в занаята, като обучава и предава своя опит на други лица по програма съгласувана със съвета на музейните специалисти и писмено одобрена от директора на музея и др.

При отдаване на обекти на концесия се преследваше най-значимата цел -запазване на АЕМО Стария Добрич във вида, в който е съществувал.
Резултати

Към настоящия момент имаме сключени 24 договора за предоставяне на концесия за следните имоти:

Баничарница

Дърводелска работилница

Дърворезбарска работилница

Архитектурно ателие

Кръчма

Цветарница

Обущарница

Ателие за графика и рисувана керамика

Кафене

Бозаджийница

Плетачница

Антиквариат

Геврекчийница

Книговезна работилница

Бъчварница

Шапкарска работилница

Ковашка работилница

Иконописна работилница

Кожухарска работилница

Грънчарска работилница

Дърворезбарска работилница

Дървостругарска работилница

Работилница "Народни и художествени тъкани"

Млекарница

- Постъпленията от годишни концесионни възнаграждения по тези договори са в размер на 27 500 лв., което респективно води до повишаване на приходите към общинския бюджет;

- Договорираните инвестиции по тези сделки са в размер на 201 214 лв. за целия срок по сключените договори за предоставяне на концесия.

Тези сделки допринасят и за съхраняване и развитие на културния туризъм. Практиката позволява да бъде и съхранен и популяризиран интересът към старите Добруджански занаяти.

Следконцесионен контрол бе проведен към настоящия момент за 11 обекта. Няма констатирани нарушения, които да налагат прекратяване на договорите за концесия. Контролът се осъществява съвместно с представители на Общински съвет, с оглед по-голяма прозрачност.

Иноватор: Йорданка Денева Енева
Дата на публикация: 07 октомври 2004
Номинации: 9
Йорданка Денева Енева
Началник сектор Приватизация и реституция
Добрич - 9300

Tel:058/ 605 414
Fax:
http://www.dobrich.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]