Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за публичното обсъждане на Бюджет 2004 е продължение на политиката на общинското ръководство за прозрачност и откритост в работата на администрацията, за информираност на гражданите и тяхното активно участие в живота на общината. Тя разбира се е и пряка реализация в Община Мездра на Закона за общинските бюджети.

Практика

Работата по Бюджет 2004 в община Мездра започна активно с излизането на нормативните документи по бюджета. Под ръководството на начланик-отдел Бюджет, анализи и контрол се проведоха работни срещи с ръководителите на всички отдели в общинската администрация , на общинските училища , детски градини и читалища, на Общинско предприятие Чистота и Общинския център за социални услуги и дейности. Проведоха се и работни срещи с кметовете и кметските наместници.


От 6 февруари 2004 г. след широка разгласа в медиите, предоставихме в Центъра за услуги и информация на гражданите информационна брошура Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2003 на община Мездра, чрез която нашите съграждани се запознаха с постигнатото в Община Мездра в процеса на финансова децентрализация през 2003 г., с финансирането на държавните и общински дейности, с приходите и разходите по Отчет 2003.

Годишният отчет по Бюджет 2003 беше приет на заседание на Общинския съвет на 26 февруари и публикуван на Интернет-сайта на Община Мездра и във вестник Мездра -21 век . На неговото приемане и публично обсъждане беше отделено и специално предаване по местната кабелна телевизия Интерсат .


В началото на март материалите / папки с пълен комплект документи по проекта и информационни брошури с рамката на проекто-бюджета, приоритетните разходи и инвестиционната програма на Община Мездра/ по Бюджет 2004 бяха готови и предоставени на гражданите в Центъра за услуги и информация. Седмица предварително в регионалните и местни медии и на Интернет-страницата www . mezdra . dir . bg обявихме и датата 11 март за публичното обсъждане на Бюджет 2004 в салона на сградата на общинската администрация.


През седмицата 8 11 март се проведоха и заседанията на 5-те постоянни комисии към Общинския съвет, на които професионално се дебатира Бюджет 2004 на Община Мездра във всички направления, с участието и на външни експерти. Заседанието на основната комисия към Общинския съвет Финанси и бюджет се проведе вечерта, след публичното обсъждане на бюджета.


На 11 март, преди публичното обсъждане проведохме Ден на кмета, с участието на кметовете и кметските наместници . Кметът на общината ги запозна с Бюджет 2004, като подробно се дебатираха инфраструктурните обекти, които са включени в Списъка на намалените три пъти капиталови разходи, в сравнение с предходната година. Обсъдиха се възможностите за търсене на допълнително финансиране, чрез кандидатстване с проекти по различните програми/ САПАРД, Социално-инвестиционния фонд, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/.

В 11 часа на 11 март започна публичното обсъждане на Бюджет 2004 в салона на сградата на общинската администрация. Определен интерес проявиха медиите: кабелна телевизия Враца , кабелна телевизия Интерсат -Мездра, регионалните вестници Враца днес и Конкурент , вестник Мездра 21 век и Радиоцентър Мездра. Присъстваха представители на двата големи синдиката КНСБ и КТ Подкрепа , на учителски синдикати, директори на общински училища и детски градини, ръководители на общински фирми и граждани. Но в интерес на истината, очаквахме повече граждани на обсъждането. Получи се един парадокс много наши съграждани се запознаваха с материалите по Бюджет 2004 в Центъра за услуги и информация и най-вече си взимаха от информационните брошури, но не проявиха интерес към самото обсъждане, където имаха възможност да задават конкретни въпроси. Така че се получи отново един професионален дебат по бюджета от хора, които са заинтересовани пряко едно повторение на дебатите по работните групи и на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.


От 17 часа на същия ден се проведе и заседанието на основната комисия към Общинския съвет Финанси и бюджет , с присъствието на председателите на останалите постоянни комисии, председателя на ОбС, кмета на общината и н-к отдел Финанси и бюджет , на което се разгледаха всички постъпили предложения. Естествен завършек на цялостната кампания по приемане на Бюджет 2004 на Община Мездра беше заседанието на Общинския съвет от 16 март, на което се прие бюджета, широко отразено по местната кабелна телевизия.

Резултати

Като първо организирано обсъждане на проект за бюджет на Община Мездра определено смятаме, че се получи добре, като организация, като рекламни материали и медийно присъствие.Разбира се и като професионално свършена работа от специалистите в общинската администрация и общинските съветници. Но като гражданско участие, очакванията ни бяха по-големи. Безспорно материята е сложна. Но ние ще продължаваме да работим в този дух на откритост и пълна информираност на нашите съграждани.


Началото на публичните обсъждания на отчетите за изпълнението на бюджета и проекто-бюджетите на Община Мездра е поставено. От тук нататък ни придстои дълъг път към търсене на нови форми и начини за формиране на активна гражданска позиция.

Иноватор: Йонка Йотова
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 6
Йонка Йотова
Началник отдел Бюджет, анализ и контрол
Мездра -
ул. "Христо Ботев" 27
Tel:0910/ 60 30
Fax:0910/ 25 23
http://www.mezdra.dir.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]