Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В малките общини, каквато е Община Смядово, повечето хората се познават лично. Това не изключва и общинските служители, което понякога води до съмнения в предварителни уговорки на кандидатите с членове на комисии , назначени по изискванията на ЗОП и ЗОС. Затова често се стига до съмнения от страна н а кандидатите и гражданите за опити за корупция. Тези често неоснователни обвинения са продиктувани от много причини, съмненията за обективността на комисиите са едни от най често срещаните. Затова е много важно изборът на комисии да се прави по такъв начин, че кандидатите и гражданите да не се съмняват в безпристрастността на комисиите .

Практика

Начинът, по който Община Смядово решава проблема с опита на потенциални кандидати, участващи в процедури за възлагане на обществена поръчка или продажба на общинско имущество да повлияват върху решенията на тръжните комисии, е като се намали до минимум времето, в което това може да се случи. Поради тази причина процедурата за избор на комисия се провежда по следният начин:

Час преди началото на заседанието на комисията, упълномощено чрез заповед от Кмета на общината, лице вади от списъка на всички служители, имената на служителите, имащи нужните познания върху обекта на търга. Имената на тези служители се записват на бели листчета и се слагат в подготвена за целта урна. След като се знае броя на членовете в комисията, като задължително се спазва правилото за присъствието на юрист, се пристъпва към изтеглянето на имената на служителите, които ще бъдат членове на настоящата комисия и ще гласуват за крайното решение. Веднага със заповед на кмета изтеглените от урната служители се назначават като членове на комисията и по този начин те стават публично достояние едва десет минути преди заседанието. Това е недостатъчно като време кандидатите по съответната процедура да узнаят членовете на комисията, да се свържат с тях или да повлияят на решенията им чрез натиск, подкуп и други непочтени средства. На заседанието може да се поканят специалисти, които да присъстват като консултанти, но те нямат право глас във взимането на крайното решение. По този начин Община Смядово взе мерки против всякакъв вид опити за корупция и натиск върху служители участващи в тръжни комисии.
Резултати

Новият подход за избор на комисия се прилага от месец октомври 2004 г.

Първите резултати бяха добри. Гражданите приветстваха този метод. Пряко заинтересованите страни също изпитваха задоволство и сигурност, поради тази причина експериментът се запази като практика. В резултат на внедрения опит се достиг на до намаляване на корупционния натиск, повиши се доверието в местната власт и се постигна по-голяма сигурност в управлението. Намалиха се посещенията на граждани и фирми, свързани със съмнения и подозрения в корупция .

Иноватор: Християн Василев
Дата на публикация: 22 декември 2004
Номинации: 10
Християн Василев
Ст. специалист Международно сътрудничество и евроинтеграция
Смядово -
пл. "Княз Борис І 2, ПК 9820
Tel:(05351) 2120/105
Fax:(05351)2040

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]