Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Разпореждането и управлението с общинската собственост са въпроси, които винаги са вълнували обществото ни с оглед материалния интерес, който неминуемо съпътства този вид дейности. Съмненията за злоупотреби се засилват при липса на достатъчно информация сред обществеността за механизмите и принципите на разпореждане и управление на общинската собственост.

Достъпът до такъв вид информация за жителите на община Струмяни бе затруднен поради следните обективни причини:

- липса(доскоро) на интернет доставчик, а от там и потребители на интернет

- отдалечеността на голяма част от селата от общинския център

- липса на достатъчно източници на информация за част от жителите на общината(периодичен печат, регионални и национални електронни медии)

Това наложи да бъдат потърсени други средства за предоставяне на информация касаеща общинската собственост до съответните потребители жителите на община Струмяни.

Практика

Бе изготвена брошура Регистри общинска собственост с информация за:

1. Видовете регистри поддържани от Общината:

- регистър на продадените жилищни имоти частна общинска собственост

- регистър на продадените жилища частна общинска собственост

- регистър на отдадените под наем жилища частна общинска собственост

- регистър на имотите общинска частна собственост (Договори за отстъпено право на строеж)

- регистър на публични общински сгради

- регистър на трафопостовете общинска собственост

- регистър на спортните обекти общинска собственост

- регистър на свободните жилищни парцели частна общинска собственост

- регистър на публична общинска собственост(озеленяване)

- регистър на земи под сгради общинска собственост

- регистър на свободните терени за обществено строителство общинска собственост

- регистър на земеделските земи общинска собственост

- регистър на продадените земеделски земи общинска собственост

- регистър на пътищата общинска собственост

2. Същността и предназначението на поддържаните регистри

3. Регламента за достъп на жителите от община Струмяни до съответния регистър

4. Телефон за информация

Резултати

1. Информираност на населението

2. Прозрачност при управлението и разпореждането с общинска собственост

3. Доверие от страна на обществеността към управленския екип и служителите в община Струмяни

Иноватор: Албена Станишева
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 15
Албена Станишева
Старши специалист Общинска собственост
Струмяни -
пл. "7 ми Април" 1
Tel:07434/31-09
Fax:07434/31-05

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]