Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Съществена част от общинския бюджет представляват разходите за отопление на сградите от фонд Общинска собственост . След направените обстойни проучвания на изразходваните електроенергия и топлоенергия за 2001 - 2003 г. Община Монтана прие Краткосрочна и Целева програма за енергийна ефективност. Като целева група с най-голям разход за електроенергия и топлоенергия бяха определени общинските училища. От тази целева група с най-високи разходи, неколкократно превишаващи тези на другите училища, се яви VІІІ СОУ Отец Паисий . Общинският екип избра това училище и подготви проектопредложение за кандидатстване пред Международен фонд Козлодуй .

Практика

Общинският екип направи предпроектното проучване и избра училището с най-големи разходи за топлоенергия на територията на Община Монтана. Бе възложено изготвянето на детайлно енергийно обследване от лицензиран одитор - задължително условие за кандидатстване по Пилотния проект Енергийна ефективност в държавни и обществени сгради здравеопазване, образование и култура в рамките на Международен фонд Козлодуй . Енергийният одит предвижда подмяна на 2320 кв. м дървена дограма с двоен пластмасов и алуминиев стъклопакет на стойност 330 000 лв. Единственият закрит басейн на територията на гр. Монтана, разположен в училището, предизвиква силна кондензация на водна пара по стените и води до вътрешно разрушаване на сградата. Одиторът препоръча подмяна на вентилационната инсталация на стойност 30 000 лв.

Проектът на Община Монтана бе одобрен за финансиране. Изпълнението на проекта стартира в края на април 2005 г.

В резултат на реализираните ремонтни дейности и след подмяната на дограмата разходите за отопление ще са намалени с над 50%. След подмяната на вентилационната система ще бъде осигурена по-висока устойчивост на самата сграда. Всички норми съответстват на поставените условия от Международен фонд Козлодуй и в момента текат процедури за избор на изпълнител чрез Министерство на енергетиката и енергийните ресурси.

Резултати

- осигурено безвъзмездно финансиране на обществено значим проект;

- подобрени условия за протичане на учебния процес и създаване на необходимия комфорт в обществената сграда;

- намалени разходи за топлоенергия над 50% годишно;

- подобрена устойчивост на сградата, във връзка с подмяната на вентилационната система;

- оправдано и повишено доверие на обществеността към Община Монтана, поради способността й да осъществява обществено значими проекти, при относително ограничен общински бюджет.

Иноватор: Даниела Накова
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 6
Даниела Накова
главен експерт "Инвестиционна политика"
Монтана - 3400
ул. "Извора" 1
Tel:(096) 300 481
Fax:(096) 300 401

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]