Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Община Монтана взема решение да се разработи проект за включване в програма Jobs на ПРООН, която от години функционира в България. През 2003 г. Община Монтана съвместно с доброволката от Корпуса на мира Даяна Коригън подготвя проектопредложение за кандидатстване за създаване на Jobs Център в гр. Монтана пред ПРООН. Основна цел на проекта е подпомагане на малкия и среден бизнес в района и отпускане на кредити за закупуване на оборудване в размер от 5000 лв. до 25 000 лв.

Практика

След спечелването на проекта Община Монтана предостави помещения, частна общинска собственост, за изпълнение целите на проекта. Общината реконструира помещенията според поетия ангажимент съфинансиране. Jobs Център - Монтана беше открит през септември 2004 год. Открит беше и изнесеният офис на Jobs Център - Монтана в гр. Берковица. Отпуснатите безвъзмездни средства от ПРООН осигуриха управлението на Jobs Център - Монтана в лицето на екип от шест човека. По проекта бяха отпуснати и необходимите средства за развитие на малкия и средния бизнес в района. При определени условия Jobs Център - Монтана отпуска финансов лизинг на малки и средни предприятия за закупуване на машини.

Управлението на проекта се осъществява от Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000 , като Община Монтана е активен участник при одобряването за финансиране на кандидатстващите малки и средни фирми. Кметът на Община Монтана Златко Живков е председател на управителния съвет на Агенцията, а заместник кметът Весела Коларска е член на Управителния съвет.

Осигурена е пълна достъпност до възможността за финансиране и прозрачност при отпускането на финансовия лизинг. В лизинговата комисия участват представители на Община Монтана, Агенцията за регионално развитие и Бизнес Център 2000 , представител на банка, представител на МТСП, представител на Бюрото по труда и др., като задължително условие е наличието в комисията на финансов експерт. Независимо че проектът реално се изпълнява от няколко месеца, интересът към него е изключително висок. Отпуснати са над 15 кредита, на обща сума над 150 000 лева. Jobs Център - Монтана има изключително висок авторитет и обществена подкрепа сред гражданите на Община Монтана, както и създадено доверие във екипа, работещ по Програмата за развитие към ООН .

Резултати

- Осигурено безвъзмездно финансиране на обществено значим проект.

- Създаден Jobs Център като институция с висок авторитет и обществена подкрепа сред гражданите на област Монтана.

- Одобрени от Jobs Център - Монтана над 15 проекта за закупуване на машини чрез финансов лизинг.

- Предоставени над 150 000 лева за подпомагане на малкия и среден бизнес в Община Монтана.

- Разкрити 119 работни места от фирмите, получатели на финансовия лизинг.

Иноватор: Даниела Накова
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 14
Даниела Накова
главен експерт "Инвестиционна политика"
Монтана - 3400
ул. "Извора" 1
Tel:(096) 300 481
Fax:(096) 300 401

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]