Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление

Целта  на проекта е чрез визуализиране на  систематизирана информация, която е разбираема за гражданите в областта на образованието,  културата,  обществените поръчки,  годишните финансови отчети и др., да се разкрие ефективният потенциал на администрацията и обезпечи прозрачността при фунционирането й. Същевременно, се дава лесен достъп на широк кръг от заинтересовани лица да изразяват мнения, предложения и сигнали отразяващи се градивно на общинската администрация като  ѝ  дава възможност   да следи какъв е напредъкът по тях  и  се осъществява обществен контрол.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
Цел на проекта е да повиши информираността относно откритото управление и предимствата на предоставяне на публична информация в отворен формат за изграждане на капацитет от гражданските организации и медии за работа с тази информация в дигитална среда.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 септември 2015
Номинации: 0
Oрганизация: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
Партньори: International Modern Media Institute, Исландия; Бургаски свободен университет, България
Проектът цели да подпомогне е-демокрацията в България – електронно гласуване, е-референдум, е-петиция, он-лайн обществени консултации и др., като част от електронното управление.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2015
Номинации: 0
Целта на проекта бе да изградим, за да заработи ежедневно, информационен център за административни и социални услуги в с. Леденик, в който да предоставим свободен достъп до информация, компютърни услуги и интернет на всички жители на селото.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 ноември 2013
Номинации: 1

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на местната власт за предоставяне на качествени и достъпни административни услуги, чрез подобряване комуникацията между граждани и общинска администрация. В рамките на проекта са постигнати следните резултати:

Финансиран от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Период на изпълнение: 05.08.2009 - 28.02.2011 г.

Обща стойност на проекта: 309 711 Евро

Собствен принос: 46 488 Евро

Партньор по проекта: Областна администрация Велико Търново


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 септември 2013
Номинации: 2
Вътрешният портал на Столична община е достъпен за всички служители на Столична община (работи се по въпроса тя да стане достъпна и за районните администрации).
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 5

Дирекция “Архитектура и строителство” в Община Ихтиман вече работи с електронен архив. Това е и първата община на територията на страната, въвела такъв модернизиран елемент в работата си.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 октомври 2010
Номинации: 1

Проектът на от Фондация „Устои” е Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики”. Проектът изпълнихме в партньорство с Район Банкя. Подкрепен е от Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” на Столична община.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 април 2010
Номинации: 1
Система с тактилен (чувствителен на допир с пръст) екран (touch screen) с описание на административните услуги облекчава административното обслужване на гражданите в Район „Красно село”, София, и работата на общинските служители.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 декември 2007
Номинации: 4

Община Тунджа е поканена да представи официалния си сайт на VIII-та Национална коференция "Е-Правителство в България - Предизвикателства и перспективи"

Организатори на конференцията е ICT Media.

Презентация на тема "Новата WEB визия на Община Тунджа" ще бъде представена от инж. Николай Михайлов, старши експерт "Инвестиционни програми и проекти", автор на сайта на общината.

Престижният форум се организира със съдействието на МДААР, ДАИТС, НСОРБ, ФРМС и UNDP.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 февруари 2007
Номинации: 33
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]