Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Електронно управление
Електронният регистър на сигналите, подадени от граждани, в Община Варна е създаден за оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и на служителите, както и за общо подобряване на ефикасността, икономичността и скъсяване на времето за обработка на съответния сигнал.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1

Мобилно приложение Sofia CulTour е интерактивна платформа, виртуален гид за културни събития, културно-исторически забележителности, музеи, културни маршрути в столицата. Напълно безплатно Sofia CulTour бързо и лесно предлага избор на потребителя къде, кога, какво да посети.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 май 2019
Номинации: 1
Внедрените програмни продукти, с които работят детските заведения на територията на общината са ефективен и ефикасен начин за предлагане на нови, иновативни и ефективни решения в процеса на управление, отчитане и контрол на дейността им.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Въведена е Електронна платформа за кандидатстване с проектни предложения на НПО по дейност „Младежки проекти”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 3

Електронният регистър на сигналите е създаден за оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и на служителите, както и за общо подобряване на ефикасността, икономичността и скъсяване на времето за обработка на съответния сигнал. Регистърът представлява програмен продукт (Acses), в който се въвеждат всички сигнали от граждани постъпили по някой от комуникационните канали за подаване на сигнали (деловодство, електронна поща, горещ телефон или телефон на дежурен по община). В Регистъра се отразява цялостната дейност по сигналите – от постъпването им до закриването им.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 март 2018
Номинации: 2

Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово, е активно на сайта на местната администрация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Платформата възниква като интерактивна връзка с ефективен информационен ресурс между гражданите и ОбА – Велико Търново. Основната цел е улесняване на диалога между потребители и институции, систематизиране и групиране на въпросите, по-лесна обработка от страна на адинистрацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Създаденият електронен архив „Стари семейни регистри“ представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 6
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0

В началото на 2016 г. общинска администрация Троян внедрява във всички 21 кметства на територията на общината VPN устройства, с които извършва пренос на данни и достъп до Интернет във всички населени места в общината.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 7
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]