Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи
През октомври 2016 г. община Габрово организира и провежда лагер на иновации в града, с цел изява на таланта и въображението на над 100 участници от 18 български града, които търсят иновативни решения по важни за обществото въпроси.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
Чрез реализирането на различни дейности в рамките на инициативата, младите хора придобиват нови знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българското село и спомагат за популяризиране на културно ни наследство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 0

Платформата „С Тунджа в сърцето“ обединява усилията на местната общност в 44-те населени места на общината за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства и позитивен конструктивен диалог. Тя насърчава и подкрепя участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на хората.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Проектът  има за цел да запознае децата от пети до седми клас в училищата в района как да изграждат онлайн идентичността си и как да използват интернет пространството


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

„Резиденция Баба“ свързва безработни младежи от града с възрастни хора от селата. Инициативата предлага и популяризира механизми за самопомощ и солидарност, включително чрез изграждането на мост между поколенията. Проектът създава нови социални възможности за младите участници и за възрастните хора от обезлюдени села, в чиито домове младежите отсядат за един месец. Една от дългосрочните цели на взаимодействието между участниците е разработването на иновативна идея за продукт или услуга, които да привлекат интерес към селата и да решават местни икономически, социални, екологични или други проблеми.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 март 2017
Номинации: 1
Създаване на възможности за изява, училищен живот, в който децата и родителите да участват.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 март 2017
Номинации: 1
Цели:  Да осигурим базови потребности на децата при посещаване на училище. Възпитание в съпричастност, емпатия, милосърдие.
Ученици събират дрехи и обувки, разпределят ги по възраст, набелязват нуждаещи се деца и им даряват облеклото. 

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 март 2017
Номинации: 1
Основната цел на проекта е създаване на Международен младежки център и прилагане на ефективни мерки и услуги, съобразени с изискванията за получаване на Знака за качество на Съвета на Европа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Проектът е насочен към подобряване на условията за живот и социалните такива на целевата група - млади хора на възраст между 15-29 години, включително на  тези в риск, както и  да допринася за цялостното подобряване на развитието на младежта в град Пловдив и областта.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Целта на проекта е да се разчупи стереотипа и да се привлекат младите хора от сегрегираните квартали за общуване и творчески дейности, насочени към тяхното адаптиране към мултиетническа среда в Центъра.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]