Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие

18 ученици от Вършец и Берковица предпочетоха да останат в учебната атмосфера след края на учебната година и започнаха лятната си ваканция с участие в зелено училище, където бяха обучени за водачи по познавателен екотуристически маршрут в природен парк „Врачански Балкан“.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 2
Обучения на Фондация „ЕкоОбщност“ в три училища в община Мездра показват основни принципи на природосъобразния живот, който уврежда минимално околната среда, ползва енергия от възобновяеми източници и потребява разумно ресурсите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
Основна цел на практиката е утвърждаване на ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури, чийто приоритет е защита интересите на децата, с фокус върху деца от 0 до 3 години и техните семейства.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 1
Учредяването на Областен координационен механизъм по деинституционализация в област Сливен подобряване въздействието и практическото приложение на областните политики за деца чрез платформа за междусекторно партньорство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Над 200 представители на НПО от цялата страна и гости от местни и национални институции ежегодно дискутират по теми свързани с младежкото участие, младежкото предприемачество, кариерното развитие, неформалното образование, доброволчеството, младежките политики за заетост и др.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Община Варна ежегодно финансира „Програма за финансиране на проекти, осъществявани от НПО, за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ на дирекция „Превенции“, приета с Решение на Общински съвет – Варна.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 1
Община Варна разкри социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, обосновавайки се с повишената потребност от този вид услуга при децата и необходимостта от предоставяне на социални услуги в общността и в семейна среда, следвайки националната политика за деинституционализация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Партньорството между община Варна и спортните клубове постига утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 1
Основна цел на проекта е изработване и приемане на проект за Закон за пациента.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 0
Проектът има за цел да инициира дебат относно състоянието и бъдещето на системата на частното съдебно изпълнение с участието на всички заинтересовани страни, като представи независим външен поглед върху функционирането й и предложи мерки за нейното усъвършенстване. Изготвеният анализ на модела на частното съдебно изпълнение, както и разработеният на негова основа план с мерки са представени на компетентните държавни органи.

Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители.
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]