Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Регионално развитие

На 13 април 2007 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс "Ямболен" в Лесопарк "Бакаджик" се проведе Международен бизнес форум, организиран от Община Тунджа и Ямболската търговско-промишлена палата по повод Празника на Община Тунджа и нейната 20 годишнина. Бизнес форумът се превърна в ползотворна дискусия за бъдещето на селското стопанство в Община Тунджа. Бяха споделени проблеми, постижения и успехи. На множеството въпроси от участниците във форума, свързани с аграрния сектор отговори Народния представител Стоян Проданов.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 април 2007
Номинации: 5

Чрез реализиране на санкции на замърсители на въздуха Община Свищов набира средства заекологични поректи.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 януари 2007
Номинации: 26

С решения 206 и 207 на Общинския съвет от 30.06.2005 година бяха приети двата най-важни документа за развитието на общината: Стратегия за развитие на Община Мездра (Актуализиран вариант за периода 2005-2006 г.), с Програма за реализация на Стратегията за развитие за 2005-2006 г. и Проектен фиш на Община Мездра 2005-2006 г. и План за развитие на Община Мездра за периода 2007-2013 г. и Програма за реализация на плана за развитие за 2007-2008 г.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2005
Номинации: 15
През юни 2005 г. Общински съвет - Свищов прие Общински план за развитие 2007-2013 г. Изработването на Плана бе съпътствано от информационна-консултативна кампания сред жителите на общината, представители на НПО, на бизнес средите и на Общинската администрация, експерти икономисти и медии. В резултат на тази инициатива се засили общественото участие в местното самоуправление и се насърчи развитието на публично-частните партньорства.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 юни 2005
Номинации: 42
През месец май 2005 г. Община Свищов реализира проект Подобряване на жизнената среда в кв. Стоян Ников и в СОУ Цветан Радославов в гр. Свищов с финансовата подкрепа на МОСВ в рамките на кампанията За чиста околна среда . Проектът включи: акция по почистване; озеленяване; въвеждане на разделно събиране на отпадъци; изграждане на кът за отдих, информационна кампания. Осъществената инициатива бе изключително значима за община Свищов, тъй като за първи път се въведе разделно събиране на отпадъци в жилищните части на града. В резултат от реализирането на проекта се подобриха условията на живот, гражданите бяха насърчени към опазване на околната среда, активизира се взаимодействието им с местната власт.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 юни 2005
Номинации: 35

Характерно за Общинският плаз за развитие е, че това е широкообхватен планов документ, визиращ развитие на общината за твърде дълъг период от време. За да отговаря той на виждането на общностт естествено е тя да вземе активно участие в неговото разработване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 април 2005
Номинации: 4

Община Монтана спечели проект, финансиран от европейски фондове, за създаване на Бизнес инкубатор на територията на град Монтана. Община Монтана предостави сграда, частна общинска собственост, за ползване от Бизнес инкубатора. През 2004 година приключиха строително-монтажните работи по сградата. Община Монтана сключи Меморандум с Програма Jobs на ПРООН за финансиране на управлението на Бизнес инкубатора.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 18

Община Монтана спечели проект, финансиран от ПРООН, за създаване на Jobs Център на територията на града и през 2004 г. реално започна неговата работа. Jobs Център - Монтана създаде и изнесен офис в гр. Берковица. Проектът се изпълнява от Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000 , Монтана. Общинският екип съвместно с Агенция за регионално развитие и Бизнес Център 2000 реално подпомагат създаването и развитието на малкия и среден бизнес не само на територията на Община Монтана , но и в област Монтана чрез осигуряване на финансов лизинг.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 14

Към решаването на част от тези проблеми АИРИ Силистра с подкрепата на Община Силистра през 2002 разработи проект за финансиране от програма ФАР ТГС. Проектът осигури обучение на МСП от Силистренска и Добричка области за повишаване знанията и уменията им при осъществяване на адекватна политика и реализация на продукцията им на местни и международни пазари. Подходяща форма за създаването на условия за преки контакти на МСП от двете страни на границата е участието им в промоционални събития и представянето на потенциала им чрез мултимедийни презентации и печатни издания, разпространяване в границите на Еврорегион Дунав Изток .


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 октомври 2004
Номинации: 4

Икономическият форум и търговското изложение в София, организирани от общините София, Скопие и Ниш, с подкрепата на Ийст Уест Инститют разширяват стартиралия процес на регионално икономическо сътрудничество и дават начало на идеята за създаване на Еврорегион на пограничните райони в трите страни.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 април 2002
Номинации: 24
  назад... - 1 2 3 4 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]