Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Образование и култура
Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на
здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски
справочно библиотечен портал и въвеждане на иновативна библиотечна услуга.
Партньори: НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан, НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 7
„Таратанци“ среща съвременния човек с българските народни хорá по един неочакван начин – чрез уникалните форми от стъпките на хорáта в комбинация с типичните етно цветове за всеки регион!

Създадохме този „графичен език“ и се заехме с мисията чрез него да представим народните ни хорá пред колкото може повече българи и чужденци.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 март 2018
Номинации: 3
Инициативата на бургаската библиотека е по повод 130 години от създаването й. Това е първото от събитията, с което ще бъде отбелязана годишнината. За първи път културен институт у нас брандира превозно средство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 февруари 2018
Номинации: 3

Основните цели на програмата са свързани с това, да се превърне училищната общност в по-сигурно място за децата, където насилието и злоупотребата на основата на пола се сведени до минимум, а стереотипното мислене по отношение на пола е трансформирано в конструктивно сътрудничество между момичета и момчета, от една страна, и между ученици, учители и родители, от друга страна.

Практиката е реализирана от Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, и училища в София и страната.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 януари 2018
Номинации: 0

Описаната практика „Училището – ново пространство за партниране между специалисти, учители, родители и общност“ е свързана с прилагането на финландския модел на мултипрофесионалните екипи, наблюдаван от нас по време на европейски семинар в гр. Оулу, Северна Скандинавия. Пътуването и участието ни в семинара е финансирано от програма "Еразъм +".


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 януари 2018
Номинации: 2

Клуб „Добротворци“ е ученическа организация, създадена през 2016 г. по инициатива на четири момичета. В момента клубът наброява 20 активни членове.  За реализирането на част от посочените инициативи има спечелена грамота на Фондация „Лале“ и НАРД в националния конкурс „Доброволческа инициатива“ 2016. Дейностите, които реализира са насочени към  социална подкрепа на ученици в неравностойно положение (предимно от ромския етнос), провокиране на желание за изява и доказване и равнопоставеното им включване в общоучилищния живот.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 януари 2018
Номинации: 113

От септември 2017 г. насам всеки вторник и сряда преди обяд екип на фондация „Биоразнообразие" провежда с над 50 деца от две детски градини в Габрово занимания сред природата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 декември 2017
Номинации: 1
През октомври 2016 г. община Габрово организира и провежда лагер на иновации в града, с цел изява на таланта и въображението на над 100 участници от 18 български града, които търсят иновативни решения по важни за обществото въпроси.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
Чрез реализирането на различни дейности в рамките на инициативата, младите хора придобиват нови знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българското село и спомагат за популяризиране на културно ни наследство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 0

Проектът  има за цел да запознае децата от пети до седми клас в училищата в района как да изграждат онлайн идентичността си и как да използват интернет пространството


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]