Foundation for Local Government Reform
Наръчници
Сборник “Партньори за развитие” - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО, 2008. Сборникът съдържа успешни практики както от новите страни членки на ЕС - Полша, Словакия, Литва, Унгария, така и от старите страни членки Белгия, Португалия, Люксембург, Франция, Гърция, Великобритания, Испания, Франция, Германия, Финландия. Представените практики могат да дадат много нови идеи за партньорства на местно ниво.

Възстановете здравето на вашата организация - Практическо ръководство за лечение и превенция на корупцията в органите на местно самоуправление и в общностите, ФРМС 2007

- Готови за бизнес развитие - 10 години българо-американски партньорства, наръчник успешни практики, ФРМС 2007

- Възможностите за НПО и коалициите от застъпнически организации в процеса на формиране и прилагане на националните политики за изпълнението на Оперативните програми 2007 - 2013 г. (През призмата на Фамилия “Регионално развитие” като коалиция, работеща за устойчиво местно и регионално развитие и отстояваща интересите на местните заинтересовани страни), ФРМС 2007 

-
Обединяване на усилия и ресурси за устойчиво развитие, Сътрудничеството между общините – наръчник за практици , Издание на Програма на ООН за развитие, Регионален център за Европа и Общността на независимите държави – Братислава, 2006 г.; ФРМС, 2007 

-
Сборник проекти, реализирани във втора фаза на Програма "Обществен форум" 2002 – 2005, 2006

-
Партньорства и местно самоуправление, OECD, ФРМС 2006

-
Насоки за етажната жилищна собственост в държавите в преход, ООН, наръчник, ФРМС 2006

-
Наръчник на домоуправителя, второ допълнено издание, ФРМС 2006

-
Наръчник на домоуправителя, ФРМС 2004

-
Управление цикъла на проект, Наръчник, Европейска комисия 2004, ФРМС 2004

-
Гражданите като партньори, Наръчник на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за информиране, консултиране и обществено участие в изграждането на политики, ФРМС 2004

-
Повече професионализъм в българските общини, Наръчник с успешни практики, реализирани в рамките на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини на ФРМС/МАГУ, 2002 - 2004 

-
ЕС в Интернет-пространството, ФРМС 2004

-
Българските общини и предприсъединителните финансови инструменти на ЕС , ФРМС 2004

-
Финансиращи програми в подкрепа на местните власти 

- Примерен статут на Общински център за услуги и информация на гражданите

-
50 идеи как успешно да служим на гражданите, ФРМС 2004

-
Методически указания за разработване на общински планове за развитие, ФРМС 2004

-
Наръчник "Създаване на общински центрове за услуги и информация на гражданите" 

- Наръчник "Обслужване на гражданите за обучение на общински служители

-
Управление на цикъла на проекта, наръчник, ЕК 2001, ФРМС 2002 

-
Международно сътрудничество на местните власти. Методология и практики, наръчник, ФРМС 2002 

-
Изготвяне и осъществяване на общински план за развитие на поддържането и ремонта на общинските пътища в Община Враца 

-
Изграждане на визия и стратегическо планиране в общността, Наръчник за местни власти, National Civic League, 2000; ФРМС, 2001 

-
Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация, Наръчник за местни администрации на ФРМС/ПДИ 2001

-
Наръчник на общинския съветник - успешни практики, ФРМС 2000 г.

- Наръчник за новоизбрани кметове, председатели на общински съвети и общински съветници 

- Наръчник за местно икономическо развитие

- Местните власти партньор в изграждането на гражданско общество 

- Връзки с обществеността и медийна политика на общините - I част
- Връзки с обществеността и медийна политика на общините - II част 

- Демократично и ефективно местно самоуправление 

- Гражданско участие - идеи за местно самоуправление 

- Общинско облигационно финансиране 

-
Гражданско участие в местното самоуправление 

-
Наръчник за гражданско участие в местното самоуправление - II 

- Популяризиране на иновационни практики - Програма за техническо побратимяване между български и американски общини

- Регионални аспекти на икономическата и евроинтеграционна политика, Семинар, юли 1999 

- Как да лобираме, Александър Михайлов, 1999

- Местната власт и младите хора или Защо и как да участвам в местното самоуправление, Милена Стефанова, 1998

Партньори за местно развитие -
успешни практики в България

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]