Foundation for Local Government Reform
Фаза 2

Община Свищов 

Проекти:

 1. Сдружение "Младежки образователен център "Щастливеца" гр. Свищов - Общински образователен форум "Училище 21 век"
 2. Община Свищов, отдел "Образование и култура" - Център за психологическо консултиране и терапия "Отворена врат@"
 3. Исторически музей - Свищов - "Социализиране и естетизиране на двора на Къща-музей "Алеко Константинов"
 4. НЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - гр. Свищов - "Консервация и съхранение на уникални библиотечни документи от фонда на библиотека в Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови"
 5. Бизнес център Свищов/Център за обучение и информация - "Информационно осигуряване на малките населени места в общината"
 6. Съвет по туризъм - Свищов - "Институционално укрепване и развитие на съвет по туризъм - Свищов
 7. Държавна градска библиотека - Свищов - "Да отворим вратите си за света"
 8. Многопрофилна болница за активно лечение - ЕООД - гр. Свищов - "Инвестиция за здраве"
 9. Звено масова физкултура и спортна база при Община Свищов - "Общински спортен турнир "Пулс"
 10. Сдружение "Земя завинаги"-Свищов - "Обединени медии и граждани за по-добра жизнена среда"
 11. Сдружение "Земя завинаги"-Свищов - "Духовното и природно богатство селските чешми"
 12. Община Свищов, Бизнес център и Център за обучение и информация, гражданска неформална група на кметовете в селата на Община Свищов - "Възстановяване на спирките в селата"

Община Търговище

В процес на реализация са проектите:

 1. Сдружение "Интелеко", Търговище - "Елате и вижте красивата и екологично чиста природа на Търговищки регион"
 2. Клуб на НСО - Търговище - "Защото има утре"
 3. Център за работа с деца - Търговище - "Хип-хоп културата сред младите хора като възможност за общуване, изява и спорт"
 4. Търговско-промишлена палата - Търговище - "Изграждане на регионален съвет по туризъм"
 5. Туристическо дружество "Никола Симов" - Търговище - "Хижа "Младост"
 6. Община Търговище с Исторически музей - "Крепостта "Крумово кале" - достъпен и притегателен туристически обект"
 7. Общински читалищен съвет - Търговище - "Читалищата в услуга на хората от малките населени места"
 8. Народно читалище "Светлина" - "Шанс за младите"
 9. Община Търговище - "Изграждане на Общински консултативен съвет по туризъм"
 10. Община Търговище - " Нов път за живот"
 11. Клуб на НСО - Търговище - "Имат ли бъдеще младите хора в Търговище"

Община Антоново

В процес на реализация са проектите:

 1. Сдружение "Антоново-2000" - "Естетизиране на централната градска част"
 2. Училищно настоятелство "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Антоново - "Училището място за децата"
 3. Сдружение "Антоново-2000" - "Антоново - минало, настояще и бъдеще"
 4. Училищно настоятелство - ОДК "Павел Миланов" - гр. Антоново - "Институционализиране на младежка неправителствена организация"
 5. Училищно настоятелство при ОДК - гр. Антоново - "Учредяване и развитие на училищно Настоятелство при ОДК - "П. Миланов" - гр. Антоново
 6. Училищно настоятелство при ОДК - гр. Антоново - "Община Антоново - неразорана целина за алтернативен туризъм"
 7. Футболен клуб "Тозлушка слава" - "Открит спортен комплекс" - гр. Антоново
 8. Сдружение "Антоново-2000" - "Създаване на местен телевизионен канал - гр. Антоново"
 9. НЧ "Христо Ботев" - гр. Антоново - "Библиотеките в Община Антоново, центрове на книжнината и съвременен източник на информация", "Как да запазим любовта на децата към книгите"
 10. НЧ "Христо Ботев" - гр. Антоново - "Подновяване на озвучително-осветителна техника в НЧ "Христо Ботев" - гр. Антоново
 11. Сдружение "Антоново-2000" - "Детски площадки"
 12. Сдружение "Антоново-2000" - "Инкубатор за дребен и среден селски бизнес и кредитна кооперация"

Община Попово

В процес на реализация са проектите:

 1. Сдружение за среда и култура "Попово 21 век" - "Подобряване настилката на алеите и кътове за отдих в градския парк"
 2. СНЦ "Родени през 20-ти век" - "За да останем ..."
 3. Сдружение "Алтернатива Попово - 21 век" - "Създаване на условия за труд и професионална реализация на младите хора в Община Попово"
 4. Община Попово - "Конструктивно и архитектурно художествено обновяване на моста в южната част на градския площад"
 5. Общински комитет на Български Червен кръст - "Изграждане на перилна база в "МБАЛ-Попово"ЕООД - гр. Попово
 6. Сдружение "Волейболен клуб - Попово"-гр. Попово - "Спортен комплекс "Арена"

Община Павликени

В процес на реализация са проектите:

 1. Народно читалище "Братство" - гр. Павликени - "Младежки културно-информационен център"
 2. Организация на българските скаути - "Обучение на открито и туризъм добра алтернатива за младите хора"
 3. Училищно настоятелство "Заедно за децата" при СОУ "Бачо Киро" - гр. Павликени - "Младежка зона за отдих и спорт"
 4. Народно читалище "Зора - 1887" - с. Горна Липница - "Консултативно-посредническо бюро за социална подкрепа и услуги на населението"
 5. Община Павликени - "По-добра жизнена среда: обучение и практика"
 6. Община Павликени - "Бизнес форум 2004"
 7. Община Павликени - "Бюро за информация за хора с увреждания"
 8. Община Павликени - "Първи стъпки за алтернативен туризъм в Община Павликени, етап "Регистрация на НПО"
 9. Община Павликени - "Античен керамичен център: възстановената древност"


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]