Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики
Община Димитровград отвори вратите си за представителите на Общинския ученически парламент.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 0
Община Свищов въведе модела на местно партньорство с нестопански организации и организирани групи от граждани при определяне на обекти и бюджетирането на капиталовите разходи за следващата година. Целта на това партньорство е разходите за инвестиции, които местната власт реализира да са в максимална степен съгласувани или предложени от жителите на дадена улица, квартал или селище.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 3
Целта на проекта бе създаване на предпоставки за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на е-услуги от общинска администрация - Смолян и кметствата на нейна територия. За тази цел е разработена и внедрена интегрирана информационна система в община Смолян с портал за електронни услуги.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 4
Общинската администрация е приела и прилага Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Целите и задачите на практиката са: 1. Осигуряване на механизъм за адаптиране на деца от етническите малцинства в условията на детската градина, гарантиране на равен достъп до качествено образование и възпитание; 2. Стимулиране процесите на социализация на децата от различните етноси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 2
Програма „Европа” на Столична община се реализира от 2009 г. и финансира проекти на НПО от общинския бюджет.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 2
Програмата работи вече седем години и нейна цел е реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари, изграждане и ремонт на съществуващи детски площадки, монтаж на нови съоръжения за игра на деца и други благоустройствени мероприятия.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Някои от успешни реализираните през годините идеи са: деца в партньорство с полицейски служители работят върху придобиване на знания и умения за справяне в критични ситуации; литературни конкурси и издадени сборници „Децата на Добрич творят“; обучение на възрастни безработни лица за ръчна изработка на дантели; медицински прегледи на деца с вродени сърдечни малформации; обучение на доброволци за преводачи на жестомимичен език; обновени табели за „Пътеките на здравето“ в Градски парк „Свети Георги“; подобряване на трудовата пригодност на хора с увреждания; информиране на деца и младежи за правата им по отношение на преживяно насилие; обучения на деца и техните родители за изграждане на поведение, укрепващо здравето.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Община Карлово има добра традиция да работи съвместно с НПО и граждани в изпълнението на проекти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 3
В партньорство с Правния факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” е създадена Правна клиника с участието на студенти от 4-ти курс специалност „Право”, които предоставят безплатни правни съвети и консултации на граждани в неравностойно положение – социално слаби граждани, представители на малцинствата, лица с увреждания, многодетни родители, самотни майки, пострадали от домашно насилие, и други, които не могат да си позволят възмездно правна помощ . За целта Община Лясковец е осигурила помещение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където всеки вторник в рамките на два часа се организира приемна и се провеждат безплатните консултации. Община Лясковец също така съдейства за популяризиране на правната клиника чрез излъчване на информация в общинското кабелно радио и публикуване на съобщения на официалния интернет сайт на общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]