Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики

Община Ябланица издава и разпространява информационна брошура за спечелените и изпълняваните от общината проекти „Общински проекти” – реализираните в периода 2008-2009 г., намиращите се във фаза на изпълнение праз 2010г., и предстоящите за реализация през 2010 и 2011 г. Чрез нея се повишава прозрачността в работата на общината, засилва се възможността за граждански мониторинг и се повишава доверието на гражданите в местната власт.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 май 2010
Номинации: 3

По идея на кмета на община Тунджа Георги Георгиев през месец февруари 2009 година в общината бяха учредени Обществен консултативен съвет по икономическо развитие; Обществен консултативен съвет по инфраструктура, екология, устройство и развитие на територията и Обществен консултативен съвет по хуманитарни дейности и социална политика.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 април 2010
Номинации: 2

Община Панагюрище създаде Обществен съвет за прозрачно управление на проекта „Център за обществена подкрепа”, одобрен за финансиране по ФАР

Поканени бяха представители на Общинска администрация, на Общински съвет, на Дирекция „Социално подпомагане”, на Агенцията за закрила на детето, на Сдружението на предприемачите и на Ротари клуб – Панагюрище, на образованието и местните медии.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 октомври 2009
Номинации: 1
Местни инициативни групи по интегритет в Мездра и Панагюрище приложиха за първи път методика на ООН за идентифициране на рискови сфери в работата на местната власт. Разработиха проекти на стратегически документи в областта на интегритета, доброто управление и антикорупцията и ги предложиха за приемане на общинските съвети. Реализираха микропроекти като първи стъпки на реализация на планове за действие в областта на интегритета на местно ниво.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 август 2008
Номинации: 6

Програмата за управление на Община Ябланица бе представена във всички населени места от община Ябланица. Даде се възможност на всички, които желаят да се запознаят с нея и да изкажат своето виждане за това в каква насока Общината трябва да се развива. Проведе се и дебат по конкретните проектни предложения заложени към съответните приоритети. Особено внимание се обърна на Националния план за развитие на селските райони и възможностите, които той предоставя за реализация на проекти не само на Общините, но и на отделните земеделски производители.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 април 2008
Номинации: 11
Активиране на радиофикационната мрежа постави акцент върху насочване на усилията към информираност на обществото и обратната връзка с гражданите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 март 2008
Номинации: 8

От 3 до 7 декември дирекция „ФБСД” при община Тунджа проведе по график диалог с кметовете на населените места по определяне таксата за битови отпадъци за 2008 година. Размерът на таксата е съобразен с необходимите средства за поддържане на обществените територии и сметищата. База за определяне на таксата ще бъде отново данъчната оценка на имотите, която за 2008 г. остава непроменена.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 декември 2007
Номинации: 2

Община Свищов стартира кампания „Стоп на вандализма”. Тази инициатива бе провокирана от многократните прояви на грубо посегателство върху обществени обекти от недобросъвестни жители на общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 ноември 2007
Номинации: 7

Цел: Постигане  на ефективно работеща администрация и осигуряване на сигурност и безопасност за гражданите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юли 2007
Номинации: 10

Програма „Внимание Деца!” има за цел да допринесе за опазване на децата и осмисляне на свободното им време през ваканцията. Тя се реализира в наколко етапа:

1. Първи етап – „Честит рожден ден, Европа!”

 2. Втори етап –  Ден на детето

 3. Трети етап – „Да опазим децата”

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 юни 2007
Номинации: 6
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]