Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Социални дейности

Целта на проекта е да въведе уникален по рода си модел и да създаде лаборатория, в която да участват хора с интелектуални затруднения и артисти. Да популяризира добрите практики и да създаде балканска мрежа от професионалисти, търсещи допирната точка между изкуството и социалното включване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 2

JAMBA (от старолатински – опора) e онлайн платформа и консултантска опора за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хората с увреждания в България.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 февруари 2018
Номинации: 1

Целта на проекта е да се създадат повече условия за социално включване, чрез ангажиране на младежи от домове и от социално слаби семейства със спортни занимания.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 януари 2018
Номинации: 1

Самотно живеещите възрастни хора в община Велико Търново получават безплатни димни датчици за известяване при пожар. Инициативата е на местната противопожарна служба. Първите 12 устройства са в село Балван.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 август 2017
Номинации: 2

Община Троян от години прилага целенасочена и всеобхватна социална политика в подкрепа на своите жители, чрез предоставяне на качествени социални услуги, подпомагане лечението на гражданите, стимулиране на раждаемостта и даровитите деца с осигурен собствен финансов ресурс и привлечени средства в дарителски фондове.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

С настоящата практика успяваме да удовлетворим потребностите на самотни възрастни хора, хора с увреждания и други лица в невъзможност да приготвят и осигурят сами храната си  във всички 44 населени места от селски тип, включени в състава на общината, като консолидираме различни ресурси и партньорски механизми, за да гарантираме равен достъп до услугата „Обществена трапезария”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 2
Осигурени са средства за осигуряване на жилища (под наем) на 16 семейства, чиито незаконно построени домове, изградени на територията на земеделски земи – частна собственост, извън регулационните граници, са съборени през 2016 г. Необходимите средствата са формирани по равно от „Биовет“ АД, Тръст за социална алтернатива и Община Пещера.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 2

Центърът за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в Исперих е придобивка за 700 жители на общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 2

Комплексът за социални услуги за възрастни хора структурно обединява Дом за възрастни хора с деменция – Дряново, Дом за възрастни хора с психични разстройства – с. Радовци, Преходно жилище – с. Радовци, и осъществява услугата "Социален патронаж".


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

През октомври 2016 г. в свищовското село Овча Могила е открит първият в България Кризисен център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите. Целта на кризисния център е да може да реагира бързо и адекватно за овладяване на спешни ситуации в по-отдалечените населени места на общината.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]