Foundation for Local Government Reform
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Елена
Телефон: 06151 / 61 32
Факс: 06151 / 65 10
Празник: 21 май
Кмет: Дилян Млъзев
E-Mail: [email protected]
http://www.elena.bg

Елин Пелин
Телефон: 0725 / 60 201
Факс: 0725 / 60 200
Празник: 20 юни
Кмет: Ивайло Симеонов
E-Mail: [email protected]
http://www.elinpelin.org/

Телефон: 0478/88 004
Факс: 0478/88 034
Празник: 26 март
Кмет: Петър Киров
E-Mail: [email protected]
http://www.elhovobg.org/

Етрополе
Телефон: 0720 / 68 222; 63 462
Факс: 0720 / 63 556; 65 011
Празник: 29 юни
Кмет: Димитър Димитров
E-Mail: [email protected]
http://etropolebg.com/

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]