Foundation for Local Government Reform
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Хаджидимово
Телефон: 07528 89 22 ; 0882 808 474
Факс: 0882 808 466
Празник: 06 май
Кмет: Людмил Терзиев
E-Mail: [email protected]
http://www.hadzhidimovo.com/

Хайредин
Телефон: 09166/ 22-09
Факс: 09 166/2214
Празник: 28 октомври
Кмет: Тодор Тодоров
E-Mail: [email protected]
http://www.hayredin.com/

Харманли
Телефон: 0373 / 82 727
Факс: 0373 / 82 525
Празник: 02 май
Кмет: Мария Киркова
E-Mail: [email protected]
http://www.harmanli.bg/

Хасково
Телефон: 038 / 603 300
Факс: 038 / 664 110
Празник: 08 септември
Кмет: Станислав Дечев
E-Mail: [email protected]
http://www.haskovo.bg/

Хисаря
Телефон: 0337 / 62 034
Факс: 0337 / 62 030
Празник: 01 юни - 15 юни
Кмет: Пенка Ганева
E-Mail: [email protected], [email protected]
http://www.hisar.bg/

Хитрино
Телефон: 05341/ 21 30; 22 72
Факс: 054/21 20
Празник: 12 октомври
Кмет: Нуридин Исмаил
E-Mail: [email protected]
http://www.hitrino.org/

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]