Foundation for Local Government Reform
52 иновационни практики
прегледана: 10083

Фондацията за реформа в месното самоуправление в рамките на програмите "Подобряване на социалната среда", финансирана от Фондация "Чарлз Стюарт Мот", и ЛОГИН, Международната Информационна мрежа на местните власти, обявява конкурс за най-добра практика в социалната сфера. В конкурса участват всички практики, постъпили в онлайн-базата данни на ФРМС за иновационни практики през 2006 година, област "Социални дейности".

Практиката победител ще бъде оповестена на тематичен семинар в началото на декември 2006 г., а нейният автор ще получи скромно финансово поощрение.

Включете се и вие в избора на най-добра практика: нека вашите ориентири бъдат:

  • навременност,
  • оригиналност и
  • най-добро съотношение "разходи-резултати"!

Изберете своята практика и гласувайте за нея до 5 декември 2006 г.!

От един компютър може да се гласува само по един път за практика!

Разгледайте практиките (представени по реда на постъпване в базата):

Подобряване градската среда - Община Белослав
Изградена е градинка в партньорство с Община Белослав, живущи в съседство граждани и финансова подкрепа от страна на собственика на новопостроения супермаркет в квартал "Младост".

Номинирай!

В град Пазарджик вече има игрище по мини футбол 

На 20-ти юли 2006-та година президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов и кметът на Община Пазарджик Иван Евстатиев откриха мини футболно игрище с изкуствена настилка в двора на СОУ Георги Брегов . Игрището е дарение за деца на Пазарджик по програмата на UEFA Het Trik във връзка с 50-годишния юбилей на Европейската футболна федерация.

Номинирай!

Съвет на старейшините - Община Белослав

В Община Белослав по инициатива на кмета, с подкрепата на изявени обществени дейци и видни представители на общността бе създаден "Съвет на старейшините". За членове на Съвета са привлечени видни общественици от близкото и далечно минало на града, хора с опит и знания, участвали в израстването на Белослав като град с минало и традиции, които със своя опит, идеи и предложения ще допринесат за бъдещото развитие на града като един европейски град.

Номинирай!

Различни, но равни! - Община Стралджа 

За всекиго има място под слънцето, но за хората с умствени увреждания често се мисли с други категории. За да живеят достойно, те имат нужда не просто от покрив над главата си, медицински грижи и храна, но и от разбиране, обич и топла, човешка грижа от близки и приятели. Когато Домът беше пребазиран в с. Маленово, живущите в селото имаха сериозни опасения и приеха хората с увреждания с резерви. Търпението и упоритостта на служителите и работниците на Дома, подкрепата на общинското ръководство, промениха отношението на маленовци и всички заедно осигуриха пълноценен и достоен живот за хората с увреждания.

Номинирай!

Социален работник ще обучава на компютърна грамотност хората от ДВУИ Св. Василий с. Маленово, община Стралджа. 

Нова компютърна зала дава възможност на домуващите в ДВУИ - Маленово да се докоснат до новите технологии. Техен учител в света на компютрите ще бъде млад социален работник с физически увреждания.

Номинирай!

Програма за спортна рехабилитация изпълняват в ДВУИ Маленово, община Стралджа 

ДВУИ Св. Василий - с. Маленово разработи и изпълнява Програма за спортна рехабилитация. За реализацията на Програмата е изградена и оборудвана фитнес зала, в която активно тренират потребителите на социалната услуга. Спортните им успехи не закъсняха вече спечелиха първите си медали.

Номинирай!

Създаване на Общински комплекс за социални грижи Свищов

Ще бъде създаден Общински комплекс за социални грижи в Свищов, който ще включва детска градина, млечна кухня, кухнята на домашен социален патронаж, сектор "Профилактика и рехабилитация". Предоставя се комплексна социална услуга за малки деца, деца с хронични заболявания, инвалиди и възрастните хора.

Номинирай!

Обществен съвет за партньорство - Община Пазарджик

Общественият съвет за партньорство е орган за осъществяването на консултации, сътрудничество и координация между общинските органи, респективно Общинската администрация, Общинския съвет и неправителствените организации, работещи на територията на общината. Целта на съвета е формиране и реализиране на политика в следните насоки: образование и култура; физкултура и спорт; свободното време на младите хора и участието им в управлението на общината; социални проблеми и дейности; социални услуги; здравеопазване; насърчаване и развитие на предприемачеството; трансгранично сътрудничество и други.

Номинирай!

Положителен ефект от НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" - Община Стралджа

От няколко години в Община Стралджа се изпълняват проекти по НП От социални помощи към заетост . При анализ на реализираните вече проекти бе установено, че има потенциал дейностите по проектите да допринесат съществено за подобряване на градската среда, благоустрояването и хигиенизирането на ЦГЧ. При разработването на проектите за 2006 година бе приложен комплексен подход и всички проекти бяха разработени като част от цялостната идея , а не сами за себе си. Днес жителите и гостите на града виждат ефекта от изпълнението на Националната програма чист, озеленен и благоустроен град.

Номинирай!

Да защитим децата - Район "Север" - Пловдив 

Чрез образователни и информационни инициативи вниманието на обществеността е насочено към проблема с увеличаващия се брой извършени престъпления от деца и малолетни и отсъствието на активна гражданска позиция. Подобрена е координацията между различните институции, имащи отношение към проблема. Решени са конкретни проблеми на децата, участващи в проекта.

Номинирай!

Предоставяне на еднократна помощ за новородено дете 

С цел повишаване раждаемостта на територията на Община Ботевград беше решено на майките, родили или осиновили дете, да бъде изплатена еднократна помощ.

Номинирай!

Реконструкция и естетизация на алея по улица "Славянска" - Община Лом 

Възстановени са условията за социални контакти в един участък от главната улица на града. Подобрени са възможностите за подържане на зелените площи и чистотата в града чрез наличието на собствена водоснабдителна система.

Номинирай!

Изграждане на напоителна система със собствен водоизточник за зелените площи до ул. "Дунавска" - Община Лом 

Изградени са собствен водоизточник с d 120 см, дълбочина 14 м и дебит 3 л/сек и подземна напоителна система с дължина 783 м.

Естетизираната градска част е превърната в предпочитано място за разходка и отдих на жителите на Лом.

Номинирай!

Детска и спортна площадка в кв. Момин брод - Oбщина Лом 

Ликвидирани са 4,5 дка микросметище. Изградена е модерна и обезопасена многофункционална детска площадка, на която играят над 50 деца, живеещи в района. Повишена е екологичната култура на жителите на кв. "Момин брод" - Лом.

Номинирай!

Тренировки по айкидо за подобряване физическото здраве на подрастващите - район "Искър" -София 

Подобрени са физическите, личностни и волеви качества на младежите в района чрез усвояване на принципите и техниките на айкидо. Половината от трениращите деца са се включили в международен семинар по айкидо и на основата на положени изпити са приети за членове на Международната айкидо асоциация.

Номинирай!

Модернизиране и изграждане на спортен комплекс "Христо Ботев" - Белоградчик 

Реализацията на проекта създаде по-добри условия за физическа реализация както на младите хора от град Белоградчик, така и на гостите на града.

Номинирай!

Естетизация на централната градска част - Цал Калоян 

Подобрен е екстериорът на централната градска част и е обновена фасадата на административната сграда. Подобрено е информационното обслужване на населението, както и условията за отдих на децата и техните родители. Повишена е мотивацията на гражданите при опазването на обновената централна градска част. Обогатен е културният афиш на общината. Интегрирани са хората в неравностойно положение в гражданското общество.

Номинирай!

Възстановяване и модернизиране на спортни обекти - Цар Калоян 

Създадени са съвременни условия за развитие на масов спорт. Подобрено е качеството на спортно-техническата подготовка. Оптимизирана е учебно-тренировъчната дейност. Увеличен е броят на децата в спортните клубове, отборите и мероприятията. Създадени са възможности за сформиране на нови клубове и отбори.

Номинирай!

"Искаме здраве - спортуваме" - Възраждане на спорта в район "Северен" - Пловдив 

Подобрени са видът и качеството на спортните площадки, създадени са условия за спортни занимания на живеещите в района; изградени са и са възродени навиците за спортуване и общуване между целевите групи; поставено е началото на една традиция ежегоден спортен празник; постигната е по-пълна ангажираност на свободното време на младежите със спорт.

Номинирай!

Изграждане на място за отдих и свиждане на пациенти

Осигурени са подходящи условия за отдих и свиждане на пациенти при МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" - Лом, която обслужва населението на 5 общини.

Номинирай!

Възстановяване на зелените площи, реконструкция на чешмите и създаване на еко-кът в Ломската гимназия 

Изградена е здравословна среда в двора на гимназията и близката околна среда, създадени са благоприятни условия за екообразование, спорт, отдих и труд. Изградени са навици за разделно събиране на отпадъци при ученици от две средни училища.

Номинирай!

Ремонт на градския стадион в Гурково

Създадени са условия за спортуване на около 6000 жители на Община Гурково, като се провеждат много спортни мероприятия: спартакиади, футболни, волейболни и лекоатлетически турнири.

Номинирай!

Ремонт на физкултурен салон в СОУ "Хр. Смирненски" в Гурково

Подобрени са условията за физкултурна дейност на 390 ученика и спортно-развлекателна дейност на 1500 младежи от региона. Създадени са условия за целогодишно ползване на салона и за провеждане на спортни празници и игри.

Номинирай!

Благоустрояване на парка в Гурково 

Благоустроен е градският парк, като е превърнат в приятно за отмора и отдих на майки с деца, пенсионери и граждани на града място.

Номинирай!

Пенсионери от с. Лозенец градят чешми в планината 

На проведено обществено обсъждане по проблемите на опазването на околната среда в с. Лозенец, пенсионери представиха идеята си да изградят чешми в планината над селото. Идеята им срещна одобрението на кмета на общината и той им предложи партньорство - да финансира начинанието. Така партньорството доведе до изграждане на 3 чешми и туристически заслон.

Номинирай!

Проект "Равен старт" - компютърно обучение за деца и възрастни от с. Пчелин, Костенец 

С този проект се осигури равен достъп до информация и умения за боравене с нови технологии на децата и възрастните в село Пчелин и се създадоха умения за равно участие на пазара на труда . В рамките на проекта се създаде компютърна зала в читалището и се обучиха 50 човека за работа с компютри. С осъществяването на дейностите се даде възможност за развитие и пълноценно оползотворяване на свободното време на младите хора, за проява на активност, инициативност и работа в екип. Реализацията на проекта има огромно значение за самочувствието на младите хора от с. Пчелин (300 души население).

Номинирай!

Спорт за свободното време на децата от с. Пчелин, Община Костенец 

Реализирането на този проект осигури достъп до занимания със спорт и алтернатива за оползотворяване на свободното време на децата и младежите в с. Пчелин. По проекта се изградиха и ремонтираха спортни съоръжения, сформираха се групи и се проведоха спортни състезания. Неизползваната и полуразрушена база на читалището и с активното участие на местни доброволци беше ремонтирана и превърната в място, привлекателно за децата и младежите от селото, където в момента те прекарват голяма част от времето си.

Номинирай!

Интеграция и социализация на ромските деца - Настоятелство на СОУ "Отец Паисий" - с. Микрево 

Проектът бе насочен към онази част от ромските деца, застрашени от отпадане от училище, които не могат да се интегрират в обществото. Едновременно с това се целеше предоставяне на възможност за творческа изява на децата. Чрез атрактивни извънучилищни дейности бе постигнато привличане на ромски деца и задържането им в училище.

Номинирай!

Дневен детски център "Аз мога" - Настоятелство на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" , с. Илинденци, Община Струмяни 

За първи път в общината бе създаден дневен детски център, в който децата и младежите от с. Илинденци се ангажираха в творчески и художествени инициативи и приложни изкуства като извънкласна форма на занимание. В създадените клубовете по интереси, в които се включиха над 40 деца. В рамките на Дневния детски център "Аз мога" се сформираха фолклорен клуб, клуб на младия художник и талант и спортен клуб. Активното участие на децата в занятията, в празниците на селото и общината доказаха, че Детският център е успешна форма за създаване на възможности за изява на младите хора от селото и интересен начин за общуване помежду им.

Номинирай!

Административно-правен център за обслужване на хора с увреждания и възрастни хора Народно читалище "Прогрес" - Костенец 

Реализирането на проекта осигури достъп до използването на комплексни информационни услуги от възрастните хора и лицата с увреждания на територията на Община Костенец чрез изнесено работно място, разположено в Клуба на пенсионера и хората с увреждания в Костенец. Социалният консултант посещаваше и по-малките населени места в общината, където на място предоставяше информация и услуги на възрастните хора и лицата с увреждания. За 5 месеца са обслужени над 200 души.

Номинирай!

Младежи в действие - Училищно настоятелство към ПГ "Ген. Вл. Заимов", Сопот 

Проектът цели разработване, с активно участие на младежите, на общинска политика за съвместна работа с младите хора и оптимизиране на условията и механизмите за участието им в процеса на вземане на решения на институционално ниво, съгласно Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините. Сформираната Младежка инициативна група прерасна в Младежки общински съвет; младите хора придобиха умения да изразяват проблемите си, да ги защитават с адекватни средства, прилагайки принципа на откритост, и възможност за изява, което ще спомогне за активното им включване в живота на общината.

Номинирай!

И ние сме част от света - Читалище "Ал. Димитров", с. Горна Козница, Община Бобовдол 

Екипът на проекта успя да мобилизира жителите на селото, за да преустроят занемарена и пустееща стая, в която отвори врати първият и единствен в селото Клуб за комуникации, където младите хора намират интересни начини за оползотворяване на свободното си време чрез достъп до компютри и възможност за участие в обучителни курсове по компютърна грамотност. Клубът дава нови възможности и за възрастните хора в селото - там те получават информационна и административна помощ, провеждат различни инициативи за по-пълноценен социален живот. Засега тяхно любимо занимание си остава прожекцията на български филми.

Номинирай!

Не убивай мечтите си! - Читалище "Развитие" - гр. Пещера 

Проектът "Не убивай мечтите си!", осъществен от Читалище "Развитие" в партньорство с Община Пещера, е модел за подобряване на социалната среда чрез превенция на употребата на наркотични вещества, посредством: провокиране потенциала на младите хора, включването им в процеса на вземане на решения и изпълнението на дейностите по проекта; промяна в обществената нагласа и изостряне на чувствителността към проблематиката; обогатяване на ценностната система чрез изграждане на знания и умения у подрастващите по модела "Връстници обучават връстници"; повишаване информираността на цялата общественост за наркотиците и вредата от тях.

Номинирай!

Заедно можем - Сдружение Училищно настоятелство при ОУ "Н. Вапцаров" - Бобов дол 

В отговор на тенденцията за повишаване на детската престъпност, употреба на алкохол и констатирана застрашеност от употреба на наркотици, обединихме усилията на местните институции, родителите и техните деца в процеса на повишаване на ангажираността им, промяна на нагласите и създаване на благоприятни условия за предотвратяване и намаляване на противообществените прояви.

Номинирай!

Изграждане на информационен център при читалище "Заря" - с. Вакарел 

Изграждането на информационен център към читалище Заря - с. Вакарел осигури достъп по електронен път на населението до информационни масиви на различни институции, организации и справочници услуга, която във Вакарел не се предоставяше и създаваше дискомфорт сред населението, особено сред младите хора.

Номинирай!

Консултативен център за работа с деца - НЧ "Никола Йонков Вапцаров" - Годеч 

Създаден е уникален професионален център за работа с деца, които имат специални образователни потребности. За първи път родители и учители работят заедно за компенсиране и коригиране на съответните увреждания на децата. За първи път децата със специални образователни потребности имат възможност да се включат в развлекателни и образователни занимания заедно с връстниците си от други училища.

Номинирай!

Младежка инициатива за Струмяни - Читалище "Братя Миладинови" - с. Микрево, Община Струмяни 

Бе създадена младежка организация, чрез която младите хора могат да осъществяват свои инициативи и подобрят самочувствието си като активни участници в живота на Община Струмяни. Младежката организация провокира активността сред младите хора чрез интерактивен подход на работа, подобряване на уменията за реализация на техните идеи чрез изготвяне на проекти и участието им в процеса на формиране на политики и вземане на решения на общинско ниво. Едновременно с това се работи за намаляване на съществуващи негативни социални явления сред младежите: престъпност, наркомания, липса на възможности за оползотворяване на свободното време на младите хора.

Номинирай!

Образованост - ценност и необходимост за развитието на младите хора в село Сливница, Община Кресна

Чрез проекта се създадоха по-добри условия за достъп до новите технологии и комуникации за децата от селото, с активно включване на децата от ромски произход и от социално слаби семейства. Младите хора имаха възможност да се включат в инициативи и обучения за подобряване на уменията и познанията им в областта на работа с компютър, Интернет, създаване на Интернет-страница, ползване на електронна поща и работа с Microsoft office чрез практическо дългосрочно обучение. Добавена стойност на инициативата бе повишеното разбиране и социалната отговорност у децата към проблемите на хората в бедност.

Номинирай!

Читалището - Отворени Врати за Европа и Комуникации (ЧОВЕК) - Община Пещера 

С реализацията на проекта Читалище "Сергей Румянцев" - с. Капитан Димитриево, Община Пещера, успя да преодолее информационната откъснатост на жителите на селото, като осигури интернет връзка. От тази възможност впоследствие се възползваха училището, кметската администрация, здравната служба, детската градина, отделни семейства, както и училището в съседното село Радилово. Владеенето на работа с компютър се приема от ООН за основно умение, наравно с писането и четенето, а липсата на Интернет свързаност води до маргинализиране на цели групи от обществото. Именно тези два елемента на съвременните социални изисквания бяха осигурени на жителите и децата на селото.

Номинирай!

Ангажираност на деца и младежи в неравностойно положение през свободното им време чрез овладяване на приложни изкуства - Сопот 

По проект на Сдружение на родители на деца с физически и ментални увреждания "Бъдеще 2002" - гр. Сопот в продължение на 8 месеца деца в неравностойно положение, чрез иновационния подход, основан на социализация чрез изкуство и усвояване на техники и умения за професионална изява и реализация, постигнаха поставените цели: ангажираност през свободното им време; ненасилствена интеграция в общността; запознаване с традициите и занаятите в района чрез заниманията с местните занаятчии; изграждане на самочувствие за личностна значимост чрез нови форми на изява.

Номинирай!

Не ни забравяйте - Дом за деца с умствена изостаналост, с. Горна Козница, Община Бобов дол 

Проектът целеше подобряване на условията за живот и грижата за децата в дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница. Бе създадена НПО, която представлява децата с увреждания, работи за повишаване на информираността на общността по отношение на съществуващите проблеми, събужда чувство на съпричастност и отговорност у жителите на Община Бобов дол и съдейства за осъществяване на контакти между децата с проблеми и останалите деца. Една от залите в Дома бе превърната в място за рехабилитация и занимания за децата. Бе назначен и социален асистент, който помогна на персонала в дома за по-добра грижа за 57-те деца. Бяха осъществени дейности, чрез които се дадоха възможности за "отваряне" на вратите на дома за деца от цялата община: благотворителни изложби и концерти, образователни беседи и посещения на граждани от селото и цялата община в Дома.

Номинирай!

Екипи "SOS-приятели" - Училищно настоятелство към ОУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 

Проектът е насочен към обогатяване знанията и уменията на учениците по теми, които със своята актуалност са важни и значими за тях, но не са обхванати в задължителните образователни програми в училище: агресия, конфликти и наркотици. Проектът цели сформиране на екипи за превенция сред учениците, на принципа "деца обучават деца". Основни акценти на обучението на децата са: ученето чрез опит, т.нар. "учене чрез правене", работа в екип и нетрадиционните, интерактивни методи: ролеви игри, мозъчна атака, драма, дискусии, кръгла маса, дебати.

Номинирай!

Базар на традициите - Клуб на жената "От извора" - Сапарева баня 

Проектът "Базар на традициите" има за цел да съхрани местната култура и бит чрез създаване на първа за общината етнографска сбирка и съвместна дейност между деца и възрастни за предаване на знания и умения за традиционни фолклорни песни, обичаи, кухня, ръкоделия.

Номинирай!

Клуб "Eтническа култура" - Пещера 

Пещера е известна с многообразието на различни етноси, най-големите от които са българи, роми, турци и армъни. С реализацията на проект Клуб "Етническа култура" бе постигнато насърчаване на гражданската инициатива за участие на малцинствените групи в социалния живот на общината. Чрез поредица от срещи, обучения, работни пътувания и участия в работа по стратегия и съвместни дейности и разработване на институционална рамка за участие на етническите общности при вземането на решения на местно ниво, бе изграден местен капацитет и бяха прокарани първи стъпки за съвместни дейности на неформалните лидери на етническите общности в града.

Номинирай!

Повишаване на здравната култура на населението за водене на ефективна борба с вредителите по домашните животни 

Целта на проекта бе постигане на максимално добри резултати при водене на борба с вредителите по домашните животни, чрез съгласувани и координирани действия на населението и администрацията на Община Брацигово. Повиши се ефективността за водене на борба с паразитите по домашните животни, чрез използване на ресурси от местно ниво - медии и доброволци - най-вече млади хора, за трайно ангажиране на вниманието на населението от общината върху проблема. Мобилизирани бяха всички методи и средства за ефективни действия чрез повишаване здравната култура на населението и масовото му включване в процеса.

Номинирай!

Общинска социална стратегия - Пещера 

Проектът Общинска социална стратегия , осъществен от Бизнес Център - Пещера и Община Пещера, е модел за създаване на стратегия за хора в неравностойно положение, отговаряща на потребностите на съвременното гражданско общество. За Община Пещера изработването на такава стратегия се превърна в належаща необходимост, тъй като голям процент от живеещите в нея са хора в неравностойно положение.

Номинирай!

За деца в неравностойно положение от ромски произход - нова възможност - Община Самоков

Този проект е първият, който Община Самоков осъществява в сферата на социалните дейности за деца от ромски произход. За обяд е осигурена топла питателна храна за 120 деца. Спазени са всичките санитарно-хигиенни изисквания. Гарантирано е бързо и качествено обслужване.

Номинирай!

Подобряване условията на живот и труд в ДВУИ - с. Маленово. 

В Община Стралджа функционира Дом за възрастни с умствена изостаналост с 80 жени, страдащи от психични заболявания. Домът е базиран в сградата на бивше училище. За подобряване условията на живот и труд, общината разработи, защити и реализира проект по Програмата за безвъзмездна помощ на Японското правителство. Целта на проекта беше подобряване условията на живот и труд в Дом за възрастни с умствена изостаналост - с. Маленово.

Номинирай!

Родители създадоха детска площадка за децата от V-ти квартал в гр. Стралджа. 

Децата имат нужда от място за игра, съобразено с възрастта им, оборудвано с игрални съоръжения, безопасно и удобно. Съществуващите детски площадки в гр. Стралджа са разположени в парковете и пред жилищните блокове. При ремонта им бяха отстранени старите игрови съоръжения, които родителите на децата от V-ти квартал ремонтираха и създадоха детска площадка за дец

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]