Foundation for Local Government Reform
Наръчник за гражданско участие в местното самоуправление - II
1. Увод
1.1 КОНСТРУКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВЗАИМНО ОТБЯГВАНЕ?
(Неправителствените организации и местните власти - Ан Греъм)

1.2 Модел за интерактивно създаване на местна политика
(Петя Ненова)

1.3 ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА: ГОТОВНОСТ И ИДЕОЛОГЕМИ
(Дочо Михайлов)

1.4 Оценка на въпросниците по граждански права и задължения
(Ханс-Герд Фон Ленеп)


2. Правна рамка и международни стандарти

2.1 ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ФОРМИТЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (Йордан Сираков)

2.2 ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО В ЕВРОПА
(Ханс-Герд Фон Ленеп)

2.3 ПРОЕКТОДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ
(проф. Арно Анцебахер)


3. Информация и услуги на гражданите

3.1 СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ
(Соня Христова)

3.2 ОБЩОДОСТЪПНАТА БИБЛИОТЕКА ПАРТНЬОР НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
(Доц. д-р Александър Димчев)

3.3 ЗАРАБОТИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ И В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
(Лидия Кръстева)

3.4 ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ОБЩИНИ ИДЕИ И РЕАЛИЦАЗИИ
(Любомир Н. Димов)

3.5 Достъп до информация - нови практики и предстоящо регулиране
(Гергана Жулева)

3.6 СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОМБЕН МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
(Стиляна Савова)


4. Комуникации и масмедии

4.1 ТЕЛЕВИЗИОННАТА ПРОГРАМА УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ - МЕДИЕН ИЗХОД ЗА НПО В ПЛОВДИВ
(Марияна Великова)
5. Ролята на НПО в партньорството с местната власт
5.1 СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ (Юлие Шехова)

5.2 СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ
(Анджей Беднаж)

6. Инициативи за местно развитие
6.1 Съвместните усилия на Фондация Копривщица и Община Копривщица - предпоставка за успешен туризъм и културна индустрия
(Пенка Ангелова)

6.2 МЕСТНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛНИ ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА
(Цветан Момеков)


7. Социални дейности

7.1 СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ АВИЦЕНА - МАДАН
(д-р Хасан Хаджиев)
7.2 Национален информационен център по проблемите на безнадзорните деца към фондация Свободна и демократична България
(Милена Харизанова)
7.3 Място и роля на НПО в социалната защита на населението
(Георги Шопов)
7.4 С ГРИЖА ЗА ЛОВЕЧ
(Донка Михайлова)
7.5 ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ - ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНО ПРИСЪСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ
(Капка Панайотова)
8. Партньрство за местно икономическо развитие
8.1 Създаване на Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции (АРИРИ)
(Минка Кисьова)

8.2 ПРИНЦИПИ, ПАРТНЬОРСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ
(Пламен Чингаров)

8.3 Ролята на диалога и партньорството за разширяването на границите на икономическите и социалните възможности
(Владимир Павлов)

9. Гражданско образование
9.1 Гражданското образование като основа за бъдеща демокрация
(Ева Вираг Сухайда)

9.2 Обучителни курсове за ромски деца
(Марин Маринов)

9.3 ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМИСИИ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЩИНИТЕ
(Румен Вълчев)

9.4 Център Отворено образование и общински образователни програми
(Румен Вълчев, Маргарита Станкова)

9.5 ПО ПЪТЯ НА ПАРТНЬОРСТВОТО НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩАТА ИСТОРИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В ОБРАЗОВАНИЕТО В ГРАД ПЛОВДИВ
(Нели Георгиева)

10. Ангажираност на младите хора и младежки дейности
10.1 Проектът Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика - развитие в Карнобат
(Маргарита Стаматова)

10.2 Проектът Демокрацията в Бургаски регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика развитие в Бургас
(Тодор Станев)


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]