Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Управленски практики

Тази практика е породена от желанието на общинското ръководство да бъдат създадени по-добри условия за развитие на зимните спортове в местните спортни клубове. Подписаното споразумение осигурява безплатен достъп (карти) до подемните съоръжения на територията на общината в рамките на ски сезона на деца, ученици, спортисти и техните възпитатели, учители и треньори, и спомага за развитието на масовия спорт.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0

Партньорството на Община Русе с Детска футболна школа "Дракончета" се изразява в това, че общината помага на школата с терени, които благодарение на ръководството на Детската футболна школа и спонсори се реновират и превръщат в истински зелени изкуствени игрища.  


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1

Целта  на проекта е чрез визуализиране на  систематизирана информация, която е разбираема за гражданите в областта на образованието,  културата,  обществените поръчки,  годишните финансови отчети и др., да се разкрие ефективният потенциал на администрацията и обезпечи прозрачността при фунционирането й. Същевременно, се дава лесен достъп на широк кръг от заинтересовани лица да изразяват мнения, предложения и сигнали отразяващи се градивно на общинската администрация като  ѝ  дава възможност   да следи какъв е напредъкът по тях  и  се осъществява обществен контрол.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
Общинска администрация Своге води проактивна политика за свързване на работодатели и безработни, както и за удовлетворяване на най-належащите нужди на социално слабите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0

По проекта се проучват и представят добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси.

Инициатор на практиката е Областна администрация - Смолян.

Партньори са останалите Областни администрации от ЮЦР - Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, съвместно с италианския партньор ESU-Padova.

Целите и приоритетите на проекта са:

-         Да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси;

-         Да се информира местната общност за дейността на администрациите;

-         Да се повиши прозрачността в работата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 42
Близо 250 хил. лв. е заделила Община Мездра през последните пет години за насърчаване на раждаемостта
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юли 2013
Номинации: 2
В разгара си е лятната студентска бригада, организирана за 13-та поредна година от Община Мездра. Тя ще продължи точно един месец – от началото на юли до началото на август. В тазгодишната кампания се записаха 75 бъдещи висшисти - 39 младежи и 36 девойки. За сравнение: миналото лято участниците бяха 91, а по-миналата година – 76.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юли 2013
Номинации: 3
Двама студенти ще получават стипендии в размер на 150 лв. месечно за учебната година, ако след завършване на обучението си останат да работят по специалността си в общината. Решението е на ОбС в града, а стипендиите ще се осигуряват в рамките на одобрения в рамките на съответната финансова година бюджет.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 юни 2013
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]