Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда
Партньори:
Energy Saving International AS, Норвегия

Този проект е насочен към предоставяне на подробна и задълбочена информация на учениците по устойчива енергия и процесите на местно ниво и включването им в практически стъпки за съвместна работа с местните власти / училищното ръководство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
АПБ изгради дигитален архив, който предоставя структуриран и публичен онлайн достъп чрез съвременни технологични формати до документи за историята на управлението на защитените територии в България.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 2
Целта на проекта е да осигури повече информация за защитените зони и територии във Варненски регион, тъй като липсва единен източник на информация за тях. Младежи, с помощта на експерти обобщиха данните за защитените зони и територии и създадоха карта с тяхното местоположение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2016
Номинации: 0
Партньор:
Асоциация на еколозите от общините в България, България

С настоящия проект повишихме капацитета на учениците в областите: околна среда и устойчиво развитие, права и лидерство. Превърнахме ги от пасивни в активни участници в живота на местните общности, допринасящи за устойчивото развитие на страната ни.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2016
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да се изгради партньорска мрежа за устойчиво развитие и опазване на околната среда в Североизточния район на планиране за увеличаване на приноса на неправителствените организации за устойчиво развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2016
Номинации: 0
Чрез създаване на знания и навици у подрастващите деца за разделно събиране на отпадъците в столични детски градини и училища се създаде модел на поведение извън тях - на улицата, у дома, на бъдещето работно място.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2016
Номинации: 0

Целите на проекта са: 
- информиране на местната общност относно значението на природните ресурси в региона, както и необходимостта от тяхното опазване и устойчиво усвояване; 
- по-голяма разпознаваемост и признание на „Училището за природа” сред местните образователни институции посредством активно промотиране в училищата в региона. 
Основните резултати, които очакваме да постигнем са:
- инфо-срещи в 9 училища в региона, както и инфо-срещи в рамките на местната общност;
- участие в местни и национални промоционални кампании;
- изготвянето на инфо-образователен комплект от материали, достъпен за посетителите на „Училището за природа”.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 юни 2016
Номинации: 0
Oрганизация: Българско Движение "Син флаг"
С проекта целим разширяване мрежата от училища, работещи по Програмите и повишаване на възрастовия обхват от детска градина и основен курс към среден курс, повишаване качеството на предоставяните услуги чрез предлагане на материали, обучение и възможности за международни контакти.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 юни 2016
Номинации: 1
Фондация "Форум Градски Алтернативи"

Проектът оцени потенциала за производство на електроенергия от малки вятърни генератори на територията на три общини - Шабла, Драгоман и Оряхово. В рамките на проекта бяха изготвени технически доклади за вятърния потенциал и бяха систематизирани всички аспекти на инвестицията в малки вятърни генератори: технологични, правни, финансови и социални. Проектът изгради капацитет в общинската администрация за внедряване на малки вятърни генератори в градска среда, което ще подпомогне местната икономика.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 май 2016
Номинации: 1
Целта на проекта е да допринесе за формиране отношение у подрастващите към разделното събиране на отпадъци и рециклирането като въвлече целевата група - деца и младежи - в "зелена кампания".
Сума по договор: 15798.91 (EUR)
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 26 юни 2015
Номинации: 1
  назад... - 3 4 5 6 7 8 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]