Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление

Иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания предлага общинската администрация. Туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир и другите туристически забележителности в община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1

Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 март 2018
Номинации: 2

В изпълнение на един от основните приоритети в Програмата за управление на общината – открито и динамично управление – е създадена виртуална приемна, която активно се ползва от гражданите.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 февруари 2018
Номинации: 2

Община Троян от години прилага целенасочена и всеобхватна социална политика в подкрепа на своите жители, чрез предоставяне на качествени социални услуги, подпомагане лечението на гражданите, стимулиране на раждаемостта и даровитите деца с осигурен собствен финансов ресурс и привлечени средства в дарителски фондове.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Интерактивно ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово, е активно на сайта на местната администрация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Платформата „С Тунджа в сърцето“ обединява усилията на местната общност в 44-те населени места на общината за решаване на значими обществени въпроси, чрез реализиране на партньорства и позитивен конструктивен диалог. Тя насърчава и подкрепя участието на местните структури, организации и представителите на бизнеса в инициативи, осигуряващи осезаема и трайна промяна на средата за живот на хората.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1
Във фоайето на община Димитровград в непосредствена близост до Центъра за услуги и информация на граждани е оформен детски кът.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 0

Будни граждани, които желаят да се повиши качеството на живот в община Берковица, се включват активно с идеи за решаването на важни идеи от местно значение.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 юни 2017
Номинации: 1

Община град Добрич съвместно с бизнеса се ангажира с осъществяването на една детска мечта – подходяща градска среда за живот и игра.

Практиката спечели второ място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория I. Общинска подкрепа за граждански инициативи


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2
Иновативната менторска програма за подкрепа на деца, лишени от родителски грижи и отглеждани в социални услуги от резидентен тип, е съвместна инициатива на Община Велико Търново и Сдружение ЗОВ. Тя включва индивидуална работа с рисковата група деца с участието на доброволци – студенти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]