Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление

Платформата възниква като интерактивна връзка с ефективен информационен ресурс между гражданите и ОбА – Велико Търново. Основната цел е улесняване на диалога между потребители и институции, систематизиране и групиране на въпросите, по-лесна обработка от страна на адинистрацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1

Практиката спечели първо място в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017, Категория III. Социални иновации и партньорства.

Практиката е насочена към възрастните хора от община Велико Търново и е изградена въз основа на комплексни методи за превенция на престъпността и намаляване риска от социална изолация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 2
Създаденият електронен архив „Стари семейни регистри“ представлява база данни, съдържаща сканирани копия на регистрите, с възможност за търсене по различни предварително определени елементи.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 6
Създаден е Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" с цел финансово подпомагане на нуждаещи се деца до 18-годишна възраст от община Сатовча.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Основна цел на проекта е  укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с  партньора  по проекта  –  Норвежката асоциация на местните и регионални власти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Единна база данни включва статистически данни за граничните региони между България и Сърбия, Македония и Турция. Софтуерната платформа дава възможност за извличане на данни и визуализирането им по различен начин според конкретните нужди. Те ще спомогнат за измерване на устойчивостта на изпълняваните в граничните райони проекти с европейско финансиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0

В началото на 2016 г. общинска администрация Троян внедрява във всички 21 кметства на територията на общината VPN устройства, с които извършва пренос на данни и достъп до Интернет във всички населени места в общината.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 7

Партньорството на Община Русе с Детска футболна школа "Дракончета" се изразява в това, че общината помага на школата с терени, които благодарение на ръководството на Детската футболна школа и спонсори се реновират и превръщат в истински зелени изкуствени игрища.  


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
Фонд „Култура” предоставя широк спектър от финансови инструменти за развитие на изкуството и културата от страна на Община Варна, което благоприятства превръщането на град Варна в един от активните културни центрове в страната, разпознаваем и на европейско равнище.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]