Foundation for Local Government Reform
Предлагани обучения от Центъра за обучение и квалификация към ФРМС '2008

 

Центърът за обучение и квалификация към ФРМС предлага през 2008-а следните обучения:
 
 
Обученията се предлагат спрямо нуждите на конкретната община. Според потребностите след обучението може да се предоставят консултации по конкретни въпроси
 
 

ФРМС предлага и специализирани семинари и консултации по поръчка на общини на теми като: 
>> Управление на общинска собственост
>> Анализ (одит) на общинска информационна система
>> Местно икономическо развитие
>> Въвеждане на програма за компостиране в селските райони
>> Социални услуги
и др.

За повече информация:
Николета Ефремова

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]