Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда
Целта на проекта е да повиши застъпническата  и наблюдаваща роля на НПО, младежи и граждани в сферата на устойчивото пространствено развитие като подпомогне изграждането на връзка между основни умения за работа с ГИСи застъпничество и мониторинг за политики за устойчиво развитие.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 април 2017
Номинации: 0
Основната цел бе да се дадат идеи за приобщаващи практики, които да направят трудните уроци достъпни и разбираеми за всички ученици. Да се оптимизира екипната работа между преподаватели от различни дисциплини. Ученици и местна общност да узнаят повече за това: 1. Какво да направим, за да не изчезват растенията и животните? 2. Как да помогнем за опазване на чистотата в природата? 3. Как да намалим замърсяването на въздуха
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Цели: Да възпитаме у учениците любов и уважение към природата. Да се изградят презентационни умения. Да се разширят познанията им по природни науки и средата, в която живеят. Привличане и ангажиране на родителите в общи дейности с децата.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Пловдивчани спасяват зелените площи в града чрез съдебни дела.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 2016
Номинации: 0
Доброволци от Пистова спасителна служба и студенти от НБУ и ТУ-София почистиха терена и обновиха маркировката на пет туристически маршрута в Източна Рила. Акциите са част от инициатива, целяща да насърчи дългосрочна култура на опазване на околната среда сред местната общност и да спомогне за съхраняване на екологичния баланс в района на Костенец. Освен с нова маркировка, трите изходни пункта при Костенските водопади, хижи „Гургулица“ и „Гергиница“ се сдобиха с информационни табла и с кошчетата за разделно събиране на отпадъци.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 2016
Номинации: 0

Чрез разумно добиване на диворастящите билки проектът възпитава любов към природата, умения и личен ангажимент за опазване и правилно събиране на билки и насочване на вниманието към култивирани растения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 30

Проектът цели да се идентифицират замърсителите на въздуха от неконтролируемото изгаряне на открито на автомобилни гуми и сезират отговорните институции за проблема, както и да се спомогне за подобряване качеството на въздуха в Пловдив чрез повишаване информираността на населението относно използването на екологични горива и отоплителни уреди.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
Жителите на четири села от три общини в страната се включиха в информационни и демонстрационни дейности за оползотворяване на органичните отпадъци от земеделските стопанства и личните дворове. Те са провокирани от ежегодните пожари, които възникват на територията на Бесапарските ридове и унищожават ценното природно разнообразие там.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0
Опазването на реките, езерата и техните обитатели беше основната тема на проекта. Членовете на клуб „Млад еколог“ към читалище „Умение – 2003“, Ямбол и 19 училища от страната формират младежка застъпническа мрежа за опазване на водите
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1

Доброволци от сдружение „Подкрепа и развитие“ и жители на кв. Кармен в Казанлък обединиха усилия за подобряване на средата на живот на местната общност. В няколко последователни седмици те проведоха акции за почистване и залесяване на околното пространство и обособиха кът за отдих. Мероприятията са част от инициатива, насочена към повишаване информираността на ромското население в квартала по екологичните проблеми и стимулиране на отговорно гражданско участие за тяхното решаване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 24
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]