Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Социални дейности
Основната цел на проекта е да създаде условия за подпомагане и повишаване
уменията за ползване на българския език сред децата-билингви от втори и трети клас.
Партньор: СУ „Максим Райкович”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е създаване на мобилен комуникационен център за
обучение на потребители за работа с мобилни устройства, приложения и електронен
четец.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
Основната цел на проекта е подобряване нивото на успеваемост в училище на деца и
ученици от етническите малцинства от село Вазово, общ. Исперих, област Разград, чрез активно използване на книжния фонд на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да затвърди мястото на обществените библиотеки като
активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки
съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез
информираност на хора в неравностойно положение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е стимулиране четенето у децата, предизвикване интересът
им към книгата, увеличаване броя на четящите деца на територията на квартал
Аспарухово и интегриране на деца от ромски произход.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е хората в неравностойно положение да почувстват
библиотеките и библиотекарите, като свои приятели, да бъдат посрещани с разбиране
към техните потребности, да се засили значимостта на библиотеките като място за
всеки и да се спечели доверието на хората към библиотеките.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
Основната цел на проекта е развиване и съхраняване на културната идентичност на
учениците от различните етноси, изграждане на самочувствие и превръщане на
етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и
сътрудничество.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да развие творческия потенциал на учениците, чрез
насърчаване на комуникативните и речеви умения.
Партньор: СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се повишат уменията за ползване на български език
чрез различни форми и образователни подходи.
Партньор: СУ „Васил Левски“ – гр. Малко Търново.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да утвърди ролята на читалищната библиотека като
обединител на различни етноси и свързваща институция между дома и училището.
Партньор: СУ „Свети Климент Охридски”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]