Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване
Денят на младежкото самоуправление в Община Елена предоставя на учениците, завършващи СОУ Иван Момчилов , възможността да получат представа не само за структурата и начина на работа в общинската администрация, но и на практика да навлязат в проблемите, които ежедневно се решават от кметския екип и специалистите. По този начин младите хора осъзнават отговорността, която се поема от всеки служител при разрешаването на тези проблеми. Тази практика се явява и отговор на желанието на учениците да участват реално в решаването на важни за бъдещето на родния им град въпроси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 октомври 2000
Номинации: 15

Създадената от Фондация Предизвикателства Приемна на избирателя дава възможност на гражданите на София да получават информация за дейността на народните представители, за текущата работа на Народното събрание, както и достъп до текстове на законопроекти, становища и предложения. От своя страна, гражданите могат да дават мнения, препоръки и оценка на работата на народните представители, да сравняват своите становища, да участват в обществени дебати и да създават нови правила за споделената отговорност на избирателите и избраните.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 4
Женско дружество Съгласие утвърждава възрожденския дух за благотворителност и взаимопомощ като осъществява редица дейности за подкрепа на самотни хора и деца в нужда и подпомага възобновяването на старите културни традиции на град Свищов. За своята работа Дружеството разчита на набиране на средства на местно ниво от заинтересовани свищовлии, на личен принос и на добро сътрудничество и подкрепа от местната власт и други институции.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 3

Вестник Еленска трибуна е общински вестник, който се стреми да отразява максимално точно и безпристрастно актуалните събития от обществения живот и да бъде полезен на читателите си както с информация, така и с възможността да даде поле за изява на техните творчески способности и гражданска позиция.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 22

В стремеж да предложи практически начини за подобряване качеството на услугите за граждани, Фондация Програма Достъп до информация извършва съвместно с Агенция за социално икономически анализи проучване за състоянието на публичните регистри в България и въз основа на резултатите изготвя Наръчник Публични регистри , който ориентира гражданите как да търсят справки и услуги в общината и съда.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 август 2000
Номинации: 11

Учредяването на читалище Иван Вазов в Мадан се дължи най-вече на функциониращия проект Партньори за местно развитие (ПМР), който е съвместна инициатива на ФРМС, Фондация С.Е.Г.А. и Холандската асоциация за международно развитие НОВИБ. ПМР мобилизира гражданската общност за реализиране на идеята, като помага и с финансови средства, необходими за съдебната регистрация на читалището. Голям принос има и общинската администрация в лицето на кмета на град Мадан Валентин Гаджев.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 май 2000
Номинации: 2

Проект Копривщица - 21 век цели формиране на гражданска активност и участие на обществеността в решаването на местни социални и икономически проблеми. Преодолявайки скептичността и пречки от различен характер, населението се организира около идеите за:
- насърчаване на трудовата заетост и увеличаване на доходите;
- развитие на туризма, селското стопанство и занаятите;
- образуване на сдружения и граждански инициативи на местно ниво.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 1

Емпиричното социологично изследване на тема Проблемите на Община Габрово през погледа на общественото мнение включва три основни групи въпроси: проблеми на общината, оценка на предлаганите общински услуги и програми и готовност на гражданите да участват в обществения живот на общината. Анкетата ориентира новото общинско ръководство в неговата работа ЗА и С гражданите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 май 2000
Номинации: 2

В стремежа си да подобри обслужването на гражданите, живеещи на територията на Район Младост , от март 2000 г. районната администрация започва издаването на Информационен бюлетин, който описва кратко и в удобен за ползване формат административните услуги, предоставяни от различните отдели, и необходимите документи за извършването им. Целта на изданието е да предостави възможност на жителите на района да получат най-точна, качествена и актуална информация по проблемите, които ги вълнуват.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 12 май 2000
Номинации: 21

Проект Демокрацията в Бургаския регион: самоуправление и власт. Интерактивно създаване на политика , осъществяван от Център за либерални стратегии, София, Холандски център за гражданско обучение (IPP), Амстердам, и Воскамп Консулт , Холандия цели да представи модел за интерактивно създаване на политика, чрез която да се подобрят комуникацията и ползотворното сътрудничество между местната власт и гражданите. В Ямбол, с широко гражданско участие и сътрудничество с ОбС - Ямбол, Бюро по труда, Ямболска търговско-промишлена палата и други заинтересовани организации е създаден информационно консултантски център за решаване на проблема с безработицата в региона.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 февруари 2000
Номинации: 9
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]