Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Социални дейности
Основната цел на проекта е да повиши качеството на живот на възрастните и хората в
неравностойно социално положение, чрез активната помощ на доброволци в ролята
им на социални асистенти. Социално включване и задоволяване на техните
информационни и културни потребности.
Партньори: Библиотеката при Народно читалище „ Народна просвета 1874”- с. Ресен, Библиотеката при Народно читалище „Зора-1869”, с. Дичин.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се формират основни образователни и социални
компетенции на деца от ромски произход на възраст 4-6 години, като се насърчи
цялостното им включване в ранния образователен процес.
Партньор: Фондация „Ръка за помощ” Добрич
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да създаде условия за по-успешна интеграция на
учениците от етническите малцинства, които са отпаднали или са застрашени да
отпаднат от образователния процес, чрез засилване на мотивацията им за включване в
образователния процес и осигуряване на възможност за физическо, интелектуално и
личностно развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се уточнят, разширят и обогатят знанията на децата от
различни възрастови групи по български език и литература чрез иновативни форми и
подходи, за да могат да общуват на български език на обществени места и в семейна
среда, да се изгради траен интерес към книгата и възможностите, които предлага тя за
развитието на личността.
Партньор: ОУ “Пейо Крачолов Яворов“ - с. Гьоврен, област Смолян

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1

Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 март 2018
Номинации: 2
Проектът е ориентиран към младежи с интелектуални затруднения и предоставя възможност за трудово обучение в реална работна среда с цел придобиване на професионални умения за подготовка и обслужване на събития.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 2

Целта на проекта е да подпомогне достъпа до трудова заетост на хора с интелектуални затруднения чрез предоставяне на подкрепа в изграждане, развиване и упражняване на трудови умения и адаптиране на работното място в реална трудова среда.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1

Проектът е ориентиран към младежи с лека и умерена умствена изостаналост и предоставя възможност за обучение и развитие на трудови и социални умения чрез участие в трудова практика в реална работна среда.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1

Целта на настоящия проект е чрез киното, като средство за масова информация, по увлекателен и забавен начин, да се постави темата за разбирането и приемането на хората с интелектуални затруднения. Чрез споделяне на тематични кино продукции проектът цели да се подобри достъпът до кино изкуството за хората с интелектуални затруднения и да се способства за преодоляване на стигмата пред тяхното социално включване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 0

Проектът е насочен към устойчивото развитие на кетъринг услугите, които предоставя фондацията чрез защитеното си кафене "Светове" и цели да предостави допълнителни възможности за подкрепена заетост на младежи с интелектуални затруднения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 февруари 2018
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]