Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Инициативата цели да е в помощ на семействата, които искат да имат деца и защита на техните интереси; да съдейства за промяна на обществените нагласи към хората с репродуктивни проблеми; и да окаже информационна, финансова и емоционална подкрепа на хората, които се борят за свое дете.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1

Идеята на социалното предприятие е да помогне чрез пчеларството на хора с интелектуални затруднения да бъдат включени в общността, да придобият умения, да имат работа и да се чувстват пълноценни.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 30 септември 2019
Номинации: 1
Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1

Община Самуил осигури 600 безплатни прегледа при специалист за  социално слаби, които нямат здравни осигуровки.

 


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 18 септември 2019
Номинации: 1
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 2
Общественият съвет е консултативен и контролиращ орган към Община Долна баня за осъществяване на контрол, сътрудничество, координация, и консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в общината.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
В Община Маджарово е учреден Обществен съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията с цел подобряване ефективността в дейността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
В Община Рудозем е изградена система, която позволява както да бъде публикувана в реално време информация, така и на живо с картина и звук да бъдат предавани различни събития, срещи, конференции, сесии на общинския съвет, чествания, обявяване на проекти и нови програми за безработни и други.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Областният младежки съвет за иновации – област Хасково е създаден през 2017 г. В работата му участват ученици от областта, представители на Младежки център – Хасково и клубовете в него. Екипът на Съвета работи на доброволен принцип.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Електронният регистър на сигналите, подадени от граждани, в Община Варна е създаден за оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и на служителите, както и за общо подобряване на ефикасността, икономичността и скъсяване на времето за обработка на съответния сигнал.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]