Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Област Габрово прилага целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране на учениците като необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени малките региони.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Целта на практиката е хората в рискова възраст да имат възможност безплатно да бъдат прегледани от специалисти в различни области, по този начин при наличие на някакъв вид заболяване, то да бъде констатирано в началото и да бъдат предприети навременни мерки.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1
Внедрените програмни продукти, с които работят детските заведения на територията на общината са ефективен и ефикасен начин за предлагане на нови, иновативни и ефективни решения в процеса на управление, отчитане и контрол на дейността им.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Въведена е Електронна платформа за кандидатстване с проектни предложения на НПО по дейност „Младежки проекти”.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 3

„Чудната градина” в Добрич е първото социално предприятие - оранжерия у нас, в което са назначени 22 души с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и цветя.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 30 януари 2019
Номинации: 2

Иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания предлага общинската администрация. Туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир и другите туристически забележителности в община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се повишат уменията за ползване на български език
чрез различни форми и образователни подходи.
Партньор: СУ „Васил Левски“ – гр. Малко Търново.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1

Чрез една инициатива на "Грийнпийс" – България в с. Големо село са поставени две соларни лампи. Те са в подкрепа на борбата за чист въздух и енергийна независимост на хората от селото и района. По този начин успяват и да покажат възможностите на достъпните алтернативи на въглищата.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1

Основна цел на проекта бе да се повиши качеството на живот на възрастните хора, да се преодолее тяхната социалната изолация, да се задоволят информационните и културните им потребности и да се улесни достъпът до информация на хората в неравностойно положение в града.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 20 декември 2018
Номинации: 4
Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като център на общността за
придобиване на важни социални и образователни знания и умения.
Партньори: Клуб на нестопанските организации гр. Търговище, НЧ „Пробуда 1928” - с. Ралица, НЧ „Будител - 1927” - с. Баячево
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]