Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи

Доброволци от сдружение „Подкрепа и развитие“ и жители на кв. Кармен в Казанлък обединиха усилия за подобряване на средата на живот на местната общност. В няколко последователни седмици те проведоха акции за почистване и залесяване на околното пространство и обособиха кът за отдих. Мероприятията са част от инициатива, насочена към повишаване информираността на ромското население в квартала по екологичните проблеми и стимулиране на отговорно гражданско участие за тяхното решаване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 24
В рамките на проекта се сформира Ресурсен еко-център, създава се  система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1

Граждански регистър събира ценни за опазване речни участъци в района на Благоевград.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1

18 ученици от Вършец и Берковица предпочетоха да останат в учебната атмосфера след края на учебната година и започнаха лятната си ваканция с участие в зелено училище, където бяха обучени за водачи по познавателен екотуристически маршрут в природен парк „Врачански Балкан“.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 2
Обучения на Фондация „ЕкоОбщност“ в три училища в община Мездра показват основни принципи на природосъобразния живот, който уврежда минимално околната среда, ползва енергия от възобновяеми източници и потребява разумно ресурсите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Творчески ателиета възпитават децата на отговорност към природата.

Близо 100 ученици от втори и трети клас на СОУ „Петко Рачов Славейков“ и ОУ „Христо Ботев“ в Добрич опознават природата чрез творчество, учат се какво ни дава тя и как да я пазим. Стремежът е не само децата, но и техните родители да повишат знанията си за разделното събиране на отпадъци, за вредата от пластмасата върху околната среда, да бъдат по-пестеливи в употребата на хартия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Партньорството на Община Русе с Детска футболна школа "Дракончета" се изразява в това, че общината помага на школата с терени, които благодарение на ръководството на Детската футболна школа и спонсори се реновират и превръщат в истински зелени изкуствени игрища.  


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
Над 200 представители на НПО от цялата страна и гости от местни и национални институции ежегодно дискутират по теми свързани с младежкото участие, младежкото предприемачество, кариерното развитие, неформалното образование, доброволчеството, младежките политики за заетост и др.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 август 2016
Номинации: 0
Изпълнението на проекта цели създаване на устойчив механизъм за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и регионално ниво.

Oрганизация: СНЦ "Форум гражданско общество"
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
Партньор: Фондация "С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"

Проектът цели насърчаване на доброволчеството в селата Златна Панега, Брестница и Орешене, община Ябланица и е насочен към местната младежка общност, която в преобладаващата си част се състои от роми.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 22 август 2016
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]