Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда
В рамките на проекта се сформира Ресурсен еко-център, създава се  система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
Група активни граждани учредяват местен инициативен комитет, чиято цел е да се застъпи за развитието на община Велинград като екологично чисто място, подходящо за СПА и алтернативен туризъм.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Инициативата насърчава гражданското участие и активност сред младежите при разпознаването и решаването на проблеми от екологично естество.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Граждански регистър събира ценни за опазване речни участъци в района на Благоевград.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1

18 ученици от Вършец и Берковица предпочетоха да останат в учебната атмосфера след края на учебната година и започнаха лятната си ваканция с участие в зелено училище, където бяха обучени за водачи по познавателен екотуристически маршрут в природен парк „Врачански Балкан“.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 2
Обучения на Фондация „ЕкоОбщност“ в три училища в община Мездра показват основни принципи на природосъобразния живот, който уврежда минимално околната среда, ползва енергия от възобновяеми източници и потребява разумно ресурсите.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Творчески ателиета възпитават децата на отговорност към природата.

Близо 100 ученици от втори и трети клас на СОУ „Петко Рачов Славейков“ и ОУ „Христо Ботев“ в Добрич опознават природата чрез творчество, учат се какво ни дава тя и как да я пазим. Стремежът е не само децата, но и техните родители да повишат знанията си за разделното събиране на отпадъци, за вредата от пластмасата върху околната среда, да бъдат по-пестеливи в употребата на хартия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Нови домове за прилепите в Стара планина.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Насърчаване на гражданските инициативи за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в планинските ливади и пасища чрез контрол над орловата папрат<br>

Организация: Сдружение Център за регионално развитие и инициативи

Партньор: Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян, България

Целта на проекта бе укрепване развитието на гражданското общество и повишаване приноса му за устойчиво развитие на територията на община Троян, чрез въвеждане на екологосъобразни методи за възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие на ливадите и пасищата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2

Повишаване приноса на НПО в изпълнение на мерки за устойчиво развитие и опазване на околната среда при население от етнически малцинства (роми) в Добрички регион

Организация: Център за образование, култура и екология 21 (Център21)

Партньор: Сдружение „Училищно настоятелство при основно училище „Йордан Йовков”- град Добрич, България

120 деца, 80 младежи и 100 роми, 3 неформални граждански групи от гр. Добрич се включиха в дейности за опазване на околната среда и устойчиво развитие в границите на проекта. Целта на проекта бе да осигури участиe на неправителствени организации (НПО) при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природни ресурси в район с население от етнически малцинства (роми).


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]