Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление
В Община Маджарово е учреден Обществен съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията с цел подобряване ефективността в дейността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Община Смолян като част от политиката си за развитие на туризма създава фонд за партньорства, чрез които се финансират инициативи в подкрепа развитието на туризма.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2
Електронният регистър на сигналите, подадени от граждани, в Община Варна е създаден за оптимизиране на работните процеси и цели по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и на служителите, както и за общо подобряване на ефикасността, икономичността и скъсяване на времето за обработка на съответния сигнал.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
В Община Рудозем е изградена система, която позволява както да бъде публикувана в реално време информация, така и на живо с картина и звук да бъдат предавани различни събития, срещи, конференции, сесии на общинския съвет, чествания, обявяване на проекти и нови програми за безработни и други.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Общински служители обхождат всяко домакинство, като предоставят специализирани чували за разделно събиране, както и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му, а също така и брошури, посветени на домашното компостиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2

Мобилно приложение Sofia CulTour е интерактивна платформа, виртуален гид за културни събития, културно-исторически забележителности, музеи, културни маршрути в столицата. Напълно безплатно Sofia CulTour бързо и лесно предлага избор на потребителя къде, кога, какво да посети.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 май 2019
Номинации: 1

Областен младежки съвет – Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи, което координира усилията на участващите в него младежи за осъществяване на взаимодействие между тях и държавната власт, за ефективно решаване на младежки проблеми. Областен младежки съвет (ОМС) е представителен орган на младежите от 15 до 29 годишна възраст на територията на област Ловеч.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 1

В Община Родопи е внедрена Пътна карта „С мисъл за хората”, в рамките на която са реализирани редица инициативи за предостовяне на качествена социална подкрепа или временна заетост.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 5
Внедрените програмни продукти, с които работят детските заведения на територията на общината са ефективен и ефикасен начин за предлагане на нови, иновативни и ефективни решения в процеса на управление, отчитане и контрол на дейността им.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Въведена е Електронна платформа за кандидатстване с проектни предложения на НПО по дейност „Младежки проекти”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 3
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]