Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Образование и култура
Основната цел на проекта е да създаде условия за подпомагане и повишаване
уменията за ползване на българския език сред децата-билингви от втори и трети клас.
Партньор: СУ „Максим Райкович”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е създаване на мобилен комуникационен център за
обучение на потребители за работа с мобилни устройства, приложения и електронен
четец.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
Основната цел на проекта е подобряване нивото на успеваемост в училище на деца и
ученици от етническите малцинства от село Вазово, общ. Исперих, област Разград, чрез активно използване на книжния фонд на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да затвърди мястото на обществените библиотеки като
активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки
съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез
информираност на хора в неравностойно положение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да насърчи четенето и да повиши грамотността на
подрастващите.
Партньори: НЧ „Земеделец-1899” с. Козаревец, НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 4
Основната цел на проекта е стимулиране четенето у децата, предизвикване интересът
им към книгата, увеличаване броя на четящите деца на територията на квартал
Аспарухово и интегриране на деца от ромски произход.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основна цел на проекта е подобряване на обществената информираност и
осведоменост за динамично включване на общността в местни и регионални
инициативи чрез изграждане на „Мултиполис „Знание” – платформа за генериране на
ресурси в областта на култура, наука и образование.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на местните общности, чрез
повишаване на степента им на съпричастност към развитие на библиотечното и
читалищно дело.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да формира активна потребителска позиция на пазара
чрез иновативни подходи у деца в неравностойно положение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 155
Основната цел на проекта е хората в неравностойно положение да почувстват
библиотеките и библиотекарите, като свои приятели, да бъдат посрещани с разбиране
към техните потребности, да се засили значимостта на библиотеките като място за
всеки и да се спечели доверието на хората към библиотеките.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]