Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Началото е поставено през 2013 г. и към днешна дата в Троян функционират тринадесет квартални съвета, а на територията на всяко населено място от общината са изградени кметски съвети. Те имат обща насоченост, изпълнявайки основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в съответните квартали и села и общинска администрация.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Общински служители обхождат всяко домакинство, като предоставят специализирани чували за разделно събиране, както и информационни брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от осъществяването му, а също така и брошури, посветени на домашното компостиране.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2
От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1

50 ученици от 1-и до 4-и клас на смолянското училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се учат на здравословно хранене и здравословен начин на живот.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 2

С поредица от креативни дейности проектът въвежда успешен модел за формиране на навици по балансирано хранене при децата, така че те да получават най-доброто за своето здраве.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 2

Основната цел на инициативата е да бъдат предизвикани гражданите да засадят дърво, или да дарят средства, които да се използват за оборудване на зелени кътове за отдих.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 5

Проектът се стреми да събужда ангажираността на учениците и да поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 1

Проектът обучава млади хора да бъдат по-чувствителни и по-подкрепящи към слепите, как да общуват с незрящи, като ги запознава с това как невиждащите се ориентират, как им помагат кучетата водачи и др.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 1

Програмата разработва методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 17 април 2019
Номинации: 1

Целта на проекта е младите семейства да бъдат привлечени да прекарват част от свободното си време в библиотеката с децата си, да бъдат запознати със съвременните тенденции за ранно личностно развитие и изключителната роля на четенето в него.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 14 май 2019
Номинации: 5
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]