Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване

Реализирането на този проект, финансиран от фондация Отворено общество илюстрира резултатите от едно успешно партньорство между неправителствена организация и местна власт, а именно сдружение Град и общество и Столична община район Илинден .
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 ноември 2002
Номинации: 3

Идеята на проектите е с помощта на доброволен труд от страна на родители и учители, както и с помощта на спонсори да се изгради модерен компютърен кабинет и Интернет зала, както и фитнес зала, в която не само учениците, но и всички млади хора на Община Раковски да спортуват през свободното си време.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2002
Номинации: 4

Община Силистра инициира процес на широко гражданско участие и заедно с гражданите и неправителствените организации в Силистра успява да стигне до подходящи решения за възстановяването и развитието на Дунавския парк.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 септември 2002
Номинации: 39

Община Етрополе създава Съвет за устойчиво развитие, който обединява представители на всички сектори на обществото и предприема конкретни стъпки за изграждане на устойчиво развитие в рамките на Програмата Дневен ред 21, за което получава международно признание.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 май 2002
Номинации: 22

Дружествата на инвалидите в Белица и Якоруда търсят начини техните членове да излязат от досегашната изолация и да се интегрират в обществото. Целта на проекта е създаване на Център за обучение и подпомагане на инвалидите в гр. Белица, чрез който членове на дружествата в Белица и Якоруда да се обучават на компютърни умения и ползване на офис-техника. Проектът доказва, че когато има предоставени условия, хората от тази група могат да се учат, творят, веселят, да придобиват умения и знания, с които да станат конкурентноспособни на пазара на труда, да са по-пълноценни за съгражданите си да участват в управлението на общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 май 2002
Номинации: 5

Основната цел на проекта е преодоляване на социалната изолация чрез създаване на професионални компютърни и организационно-административни умения и конкретна възможност за тяхната пълноценна реализация. Включването на хората с трайни физически увреждания в дейността на общинската администрация като реални доставчици на информация и услуги към Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите им дава възможност на практика да приложат придобитите знания и умения и да се докажат като добри работници и служители.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 май 2002
Номинации: 1

Публичното обсъждане на търговското обслужване в кварталите в Община град Добрич започва в началото на 2000 г. и е проведено в рамките на половин година от общинските отдели Търговия, туризъм и услуги и Връзки с обществеността . Обсъждането обхваща двата най-големи крайни квартала на Добрич и два от вътрешните, в които съгласно застроителните планове предстои изграждане на търговски комплекси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 31 януари 2002
Номинации: 2

С участието на гражданите в местното самоуправление се създават предпоставки за общо решаване на проблемите, постигане на общи стремежи при използване на съществуващите възможности, споделя се отговорността и разбирането Това е наш проблем, а не само проблем на общинската управа . Тази практика дава възможност да се използват мненията и идеите на по-широк кръг хора. Гражданите фокусират вниманието си върху общото състояние на общината, а не само върху индивидуалните си проблеми и нужди.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 декември 2001
Номинации: 23

Основната цел на Общинския форум е да съдейства за обсъждане на важни въпроси от общ интерес относно развитието на общината на основата на широко участие на гражданите и да формулира проекти за реализиране на местно или регионално ниво. Една от основните препоръки за неговата работа е стимулиране на прякото гражданско участие в разработката и осъществяването на проектите. Крайната цел на такива начинания е да се консолидира местното участие и да се мобилизират местните ресурси за устойчиво развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 август 2001
Номинации: 8

Разработен е проект Насърчаване участието на жените в местното самоуправление , финансиран от ААМР чрез ФРМС като резултатите от неговото успешно приключване през февруари 2000 г. показват, че избраната тема е изключително полезна и навременна. Проектът е едно сполучливо начало за бъдеща широко разгърната работа чрез клубовете на Форума в цялата страна.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 януари 2001
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]