Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие
Идеята за стартирането на нашата практика „Малки граждански проекти за по-уютна среда“ се зароди през 2015 г. Тя продължава успешно и до днес, тъй като служителите от общинска администрация Бяла Слатина успяха да предизвикат интереса на местните жители по благоустрояване на общинските терени (междублокови пространства, паркове, градинки, алеи и т.н.) с цел изграждане на места за отдих и забавление за малки и големи.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Създаден е Общински фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" с цел финансово подпомагане на нуждаещи се деца до 18-годишна възраст от община Сатовча.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Основна цел на проекта е  укрепване на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските местни власти и на Сдружението чрез сътрудничество и трансфер на знания, опит и добри практики с  партньора  по проекта  –  Норвежката асоциация на местните и регионални власти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0
Да подобри капацитета на служителите на ДАНС за предотвратяване и борба с трансграничната и организирана престъпност, включително трафика на хора и странстващи престъпни групи. Създаване на по-добро сътрудничество между правоприлагащите органи в Р България и тези в Чехия, Сърбия, Полша и Румъния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 март 2017
Номинации: 0

Обмен на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2017
Номинации: 1

Доброволци от сдружение „Подкрепа и развитие“ и жители на кв. Кармен в Казанлък обединиха усилия за подобряване на средата на живот на местната общност. В няколко последователни седмици те проведоха акции за почистване и залесяване на околното пространство и обособиха кът за отдих. Мероприятията са част от инициатива, насочена към повишаване информираността на ромското население в квартала по екологичните проблеми и стимулиране на отговорно гражданско участие за тяхното решаване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 24
В рамките на проекта се сформира Ресурсен еко-център, създава се  система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
Група активни граждани учредяват местен инициативен комитет, чиято цел е да се застъпи за развитието на община Велинград като екологично чисто място, подходящо за СПА и алтернативен туризъм.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Инициативата насърчава гражданското участие и активност сред младежите при разпознаването и решаването на проблеми от екологично естество.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 0

Граждански регистър събира ценни за опазване речни участъци в района на Благоевград.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2016
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]