Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Социални дейности
Мейкатон България е събитие, което в рамките на 72 часа събира хора със специални нужди и „мейкъри“ (дизайнери, инженери, програмисти). Те работят заедно за произвеждането на технологични изобретения, които да улеснят живота на хората със специални нужди. Подпомагащите технологии, проектирани на ТОМ Мейкатон, са отворени за свободен достъп (open source).
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 февруари 2019
Номинации: 1

„Чудната градина” в Добрич е първото социално предприятие - оранжерия у нас, в което са назначени 22 души с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и цветя.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 30 януари 2019
Номинации: 2

Иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания предлага общинската администрация. Туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир и другите туристически забележителности в община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1

Основна цел на проекта бе да се повиши качеството на живот на възрастните хора, да се преодолее тяхната социалната изолация, да се задоволят информационните и културните им потребности и да се улесни достъпът до информация на хората в неравностойно положение в града.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 декември 2018
Номинации: 4

Обучени младежи доброволци посещават 2 пъти седмично деца – пациенти на 3 лечебни заведения в 3 общини. Чрез игри и творчески дейности доброволците оказват емоционална подкрепа на децата, които са настанени там за лечение, като ги забавляват, в специално пригодена за целта стая.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 декември 2018
Номинации: 1

Проектът е насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и техните родители.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 19 ноември 2018
Номинации: 2
Идеята е да се продължат регулярните срещи на медицинските клоуни в детските отделения на УМБАЛСМ „Пирогов“, София, за да предлага смехотерапия на малките пациенти чрез средствата на театъра.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 септември 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да е приложи различен съвременен метод за
преодоляване на риска от отпадане от училище на една уязвима група деца (предимно от ромски произход), образователно неглижирани от своите родители, поради лошия социален статус на семействата си, чрез използване на ИКТ оборудването в библиотеката и уменията на екипа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се утвърди ролята на читалищната библиотека при
НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1920“ като активен участник в обществения живот; да се подобрят езиковите умения по български език на децата от ромски произход чрез интересни занимания в библиотеката.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като център на общността за
придобиване на важни социални и образователни знания и умения.
Партньори: Клуб на нестопанските организации гр. Търговище, НЧ „Пробуда 1928” - с. Ралица, НЧ „Будител - 1927” - с. Баячево
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]